Preventie is de enige juiste keuze voor de kiezer

      Reacties uitgeschakeld voor Preventie is de enige juiste keuze voor de kiezer
Delen

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw bedacht het GAK dat strenger controleren dé remedie was tegen het hoge ziekteverzuim. Begin jaren ’90 bedacht de politiek dat het arbeidsgeschikt verklaren van zoveel mogelijk WAO-ers de enige juiste oplossing zou zijn voor het terugdringen van het grote aantal WAO-ers. Beide oplossingen bleken niet te werken; regressief optreden had slechts een tijdelijk effect. Dezelfde problemen namen weer toe. In de daaraan voorafgaande crisis van begin jaren ’80 werden uit partijpolitieke overwegingen slechts onsamenhangende deeloplossingen gekozen door de politiek voor de arbeidsmarktproblemen waarmee Nederland toen te kampen had.

De geschiedenis herhaalt zich:

In aanloop naar de dag van vandaag, waarop we onze gemeentebestuurders kunnen kiezen, en Nederland zich opmaakt voor de verkiezingen op 9 juni, herhaalt de geschiedenis zich. Opnieuw zijn de meeste politici bezig oplossingen te zoeken aan “de achterkant”, regressieve oplossingen dus. Dat is handelen als het “kwaad” al is geschied. Zorgen voor een structurele oplossing betekent zorgen dat het “kwaad” zich niet opnieuw voordoet; preventief handelen dus!

Preventief handelen:

Dat betekent in de huidige situatie waarin ons land verkeert, dat we bezuinigen waar nodig is. Tegelijk betekent het ook dat we ervoor moeten zorgen dat we voorkomen dat we als maatschappij verder afglijden. Niet alleen is een te hoge schuldenlast van de staat een bedreiging voor onze kinderen en kleinkinderen. Veel meer nog vormen de kwaliteit van het onderwijs en onze arbeidsmarkt een bedreiging voor de toekomst van onze nazaten.

Verantwoordelijkheid nemen:

Verantwoordelijkheden daar leggen waar zij behoren te liggen, betekent dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de situatie waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor een betere kwaliteit van het onderwijs, dat we bereid moeten zijn een samenhangende arbeidsmarktpolitiek te voeren. Dat we zeker alle aangename en onaangename maatregelen onder ogen moeten durven zien en durven nemen; samen. Verhogen van de AOW-leeftijd prima, maar tegelijkertijd ook maatregelen nemen die ervoor zorgen dat iedereen die nu 40-plus is aan het werk blijft of weer komt. Dat we realistisch zorgen voor een flexibele arbeidsmarkt; niet alleen maar door versoepeling van het ontslagrecht.

Tijd en ruimte voor inhoud:

In het onderwijs moet de aandacht gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Leraren en docenten die tijd en ruimte hebben om inhoud te bieden. Onderwijzers die zelf goed opgeleid zijn in taal en rekenen. En als blijkt dat veel studenten aan de Pabo afvallen omdat zij niet aan die eisen voldoen, hen extra onderwijs daarin bieden zodat zij alsnog aan de noodzakelijke kwalificaties voldoen.

Zwarte Piet:

Dezer dagen bevechten onze politici elkaar over de hoofden van bevolkingsgroepen heen; een enkeling uitgezonderd. Zij zouden zich juist moeten bezighouden met er mis is in het onderwijs en in de arbeidsmarkt. Politici kunnen elkaar daar dan weer op aanvallen en elkaar de Zwarte Piet toespelen. Beter kunnen zij concluderen dat we kunnen repareren wat nu fout is, maar dat zij vooral moeten voorkomen dat dezelfde fouten uit het verleden herhaald worden. Dat is preventie!

Kansen voor iedereen:

Nu tijd en energie steken in het voorkomen van meer kwaliteitsverlies in onderwijs, verslechtering van de arbeidsmarkt en verdere polarisering, betekent dat onze kinderen en kleinkinderen echt een betere toekomst tegemoet gaan. Dat iedereen de kansen krijgt die hem en haar toekomen. Daarvoor kiezen we onze volksvertegenwoordigers; niet om te bekvechten.


Delen