Leiderschap: niet iedere manager is een leider

      Reacties uitgeschakeld voor Leiderschap: niet iedere manager is een leider
Delen

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen sprak Wouter Bos over: Bindend leiderschap. Helaas was hij niet echt duidelijk in wat hij daarmee bedoelde. Hoe is dat binnen de bedrijven en instelling in Nederland? Weten onze managers wat wij en zij bedoelen met leiderschap?

Bindend leiderschap

Geen theoretische verhandeling
Deze column vormt de inleiding van een reeks van columns over leiderschap in de praktijk. Overal kan men de theorie zoeken en vinden over leiderschap, leiderschapsstijlen, enzovoorts. Ik wil in deze reeks juist de praktijk belichten en daarin vooral praktijkvoorbeelden beschrijven en uitwerken.

Mensen het gevoel geven…….

U zult het ook vast wel regelmatig leiders horen zeggen: “als mensen het gevoel krijgen, dat zij…….”. Meestal wordt dan bedoeld dat zij mensen achter zich willen krijgen met mooie woorden en schitterende plannen. Wat dan vergeten wordt is dat mensen het gevoel willen hebben! Mensen willen aan den lijve ondervinden dat een leider niet alleen dingen zegt of bedenkt, maar ze ook waar maakt. Mensen willen verwachtingen mogen en kunnen hebben naar hun leider. Uit recent onderzoek blijkt dat de Nederlandse werknemer gelooft in charismatisch leiderschap.

Een leider is niet bij voorbaat uit op macht

Een leider die slechts op basis van macht leiding geeft is uiteindelijk gedoemd te mislukken. Hij of zij zal een groot verloop van mensen kennen in zijn/haar team, en binnen arbeidsorganisaties een hoger ziekteverzuim dan collega leidinggevenden die niet vanuit de machtpositie handelen. En over deze laatste groep leidinggevenden wil ik in de komende columns schrijven en inzichten/ervaringen met u delen. De onderwerpen die ik wil behandelen zijn:

  • duidelijkheid bieden
  • inzicht bieden
  • motiveren
  • kennisoverdacht/delegeren
  • kwestbaarheid

Wanneer is iemand een echte leider?

Het antwoord daarop zal voor ieder van ons verschillend zijn. Het hangt onder andere af van onze eigen verwachtingen, van onze persoonlijke ervaringen met leidinggevenden, onze teleurstellingen daarin. Toch wil ik proberen, bij voorkeur met uw bijdragen daarin, te komen tot een algemene noemer die als basis kan dienen voor wat wij verwachten van het beeld waaraan een leider minimaal moet voldoen; afgezien van de theoretische, wetenschappelijke, verhandelingen die daarover bestaan.

Praktijkvoorbeeld

Een manager werd op non-actief geplaatst en later ontslagen wegens ongeschiktheid voor de functie. Zijn collega’s en de directie vonden hem communicatief onder de maar en teveel zijn eigen gang gaan. Eerder was deze man van zijn vorige functie ontheven omdat deze was weg gereorganiseerd. Tijdens het kennismakingsgesprek dat ik met deze manager had, vertelde hij mij dat zijn directeur bewust het middel van reorganisatie had gebruikt om hem monddood te maken in zijn vorige functie. Dat ie vervolgens vanuit zijn nieuwe functie werd ontslagen had een nog meer bizarre achtergrond. Enkele van zijn collega’s zijn leidinggevenden op basis van macht met een groot gebrek aan inhoudelijke kennis. Doordat de betrokken manager gericht werkte aan het beleid dat hij tot uitvoering moest en wilde brengen, werd hij een bedreiging voor zijn collega’s. Dat heeft hem “de kop gekost”.

Uw inbreng in deze reeks

Wellicht kent u ook van die voorbeelden als hiervoor beschreven. Misschien heeft uzelf dit soort ervaringen of kent u ze van anderen. Mischien heeft u juist wel compleet tegenover gestelde ervaringen. Juist omdat ik de komende columns in de reeks over leiderschap helemaal op de praktijk wil inrichten, is uw inbreng van harte welkom. U kunt uw reactie e-mailen naar info@simonstoltz.nl eens per week op maandag of dinsdag probeer de volgende column in de reeks te schrijven.


Delen