Best Practice: Bang voor de baas

Delen

geschreven door Jan den Boer

Het zijn barre tijden. We moeten met z’n allen 10% terug in budget en de meesten van ons vragen zich af of dat wel echt nodig is. Bezuinigen als je de noodzaak snapt is namelijk niet zo moeilijk. Als het water je aan de lippen staat wordt meestal snel duidelijk wat echt nodig is, en waar het “luxe” betreft. Als je nog steeds recordwinsten lijkt te maken wordt dat steeds moeilijker. Niet op vakantie gaan terwijl er doorlopend 10.000 euro op de rekening staat kan best verstandig zijn, maar voelt toch wat “onverstandig” aan als je echt aan vakantie toe bent.

Toch is de discussie daarover een achterhoede gevecht. De RvB en RvC zijn overtuigd van de noodzaak om op langere termijn een structureel lager kostennivo in de bank te hebben. De noodzaak daarvoor ligt meer bij de fusie-operaties van onze concurrenten ABN-Fortis en ING-Postbank dan bij onszelf. Als zij inderdaad “lean and mean” terugkomen op de markt, moeten wij mee in de prijzenslag. De tijd van klantloyaliteit ligt (zeker in de Retailmarkt) ver achter ons. Toch zal ook de klant het kwaliteitsaspect niet zomaar over boord zetten. Een goede en betrouwbare bank hebben is belangrijker dan de hoogste rente. Icesave en DSB hebben de klant weer eens met de neus op de feiten gedrukt.

En daar zit nu net de spanning. De medewerkers willen graag toonaangevend zijn en de “beste bank voor de klant”; de sturing lijkt echter momenteel uitsluitend op kosten te zijn. Veel collega’s lopen dus met frustraties rond over de wijze waarop de gestelde bezuinigingsopdracht geleverd moet worden, maar weigeren in te leveren op kwaliteit van de dienstverlening en de producten. Dat gaat niet lang goed ! De enige oplossing lijkt mij een inhoudelijke discussie met het management. Bezuinigen OK, maar graag wel mét elkaar vaststellen hoe dat het beste kan gebeuren.

Ik heb al genoeg gezegd over de belachelijke manier waarop we enkele tientjes denken te besparen door op de “sociale kosten” van bloemetjes en borrels te korten. Ook het verkrampt omgaan met “goed gereedschap” zoals de werkplek, een notebook/tablet en smartphone is absoluut “penny wise- pound foolish”. Zo gaan we de oorlog niet winnen !!

Maar wat dan? De oplossing ligt volgens mij toch bij de medewerkers….ja…..jij dus !!

We moeten weer in gesprek komen met onze leiding en durven uitspreken waar wij denken dat niet, maar vooral ook waar wél, veel te verdienen valt. De OR zal maximaal blijven sturen op “out-of-pocket” kosten aan contracten, externe consultants en onderzoeken. Daarnaast zullen we de komende tijd aandringen op investeringen in “complexiteitsreductie”. Er is al vaak en langdurig vastgesteld dat met eenvoud in producten en infrastructuur structureel een lagere kostenbasis te creeren is. We moeten echter 20 miljoen bij de business willen investeren, om jaarlijks 100 miljoen bij ICT te kunnen besparen. Momenteel veegt iedereen het eigen stoepje schoon en weigert dus te investeren om in een ander directoraat besparingen mogelijk te maken. We zullen daar echt een punt van maken. Voor de individuele medewerker is het niet eenvoudig om grote stappen te maken, maar toch begint het ook bij jezelf.

Helaas moet ik vaststellen dat velen van ons “bang voor de baas” zijn geworden. En vaak terecht. Niet altijd wordt het gewaardeerd als jij kritisch bent richting de bezuinigingen, of investeringen voorstelt die pas op lange termijn, of juist bij een ander bedrijfsonderdeel, besparingen gaan opleveren. Toch mogen we niet onze mond houden en moeten we erop vertrouwen dat we in dit bedrijf uiteindelijk alles met “een goed gesprek” kunnen oplossen. Dit bedrijf is nog steeds de beste werkgever van Nederland en verdiend dus ook de beste werknemers van Nederland. Dat zijn werknemers die hun verantwoordelijkheid nemen en de leiding er op aanspreken als ze denken dat het beter kan en beter moet.

Natuurlijk moet je dan een groot hart en een rechte rug hebben, maar ik beloof je dat het resultaat er naar zal zijn. Wees eerlijk en geef aan dat je niet vanuit eigenbelang praat, maar samen met hem/haar het beste voor de klant en de bank wil bereiken. Het is even wennen, maar als je wederzijds kunt vaststellen dat je te vertrouwen bent, kunnen er mooie dingen gebeuren. Ik wens ons allemaal veel lef toe om te zeggen wat er gezegd moet worden, en “een goed gesprek” te kunnen voeren op basis van vertrouwen. Dan zijn we weer bij Unplugged, omdat juist vertrouwen de basis moet zijn onder “het nieuwe werken”. Op die manier creeren we een model van samenwerking tussen medewerker en leidinggevende waar geen concurrent tegenop kan, en waar kostenbesparen altijd mogelijk is ná overleg met medewerkers.


Delen

2 comments on “Best Practice: Bang voor de baas

  1. Pingback: Tweets die vermelden Bang voor de baas | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

  2. cees bakker

    Angst is een slechte raadgever, maar te weinig vertrouwen helemaal. De periode die voor ons staat zal gekenmerkt worden door bezuinigingen, of ze nu te begrijpen zijn of niet. Dit vraagt m.i. om een nieuwe aanpak om niet dezelfde soort bezuinigingen te krijgen als in het verleden. namelijk het traditionele kaasschaven of het met het met de botte bijl en dat laatste over het algemeen ook nog met de ogen dicht. Neen het nieuwe bezuinigen zal m.i. juist moeten met de werkvloer en de clienten. Dit nieuwe bezuinigen vraagt om vertrouwen van het management maar ook de betrokken medewerkers, maar ik ben er van overtuigd dat het nieuwe bezuinigen ook kansen in zich herbergt, namelijk een manier om werk weer leuk te maken, medewerkers serieus te betrekken en de dienstverlening aan clienten te verbeteren. Dit vraagt wel om een andere instelling van het management en Vertrouwen met een grote V.

Comments are closed.