HRM: WGA: eigen risico nemen levert geld op

Delen

Dit jaar verhoogt het UWV opnieuw de premies voor de (regeling) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Per 1 januari 2011 kan de premie zelfs het drievoudige zijn van wat u dit jaar betaalde. Tijd om een goede afweging te maken over verzekerd blijven bij het UWV of overstappen naar een goedkopere particuliere verzekeraar. Kassa! Of toch niet?

Overstappen kan nog tot 1 oktober

Er worden nog vele aanbiedingen gedaan door verzekeraars en tussenpersonen om nog vóór 1 oktober van UWV over te stappen naar een goedkopere particuliere verzekering voor de WGA. U kunt er inderdaad veel, heel veel geld mee besparen. Maar herinnert u zich nog die reclame op TV van die schaatser die in Friesland vraagt of het ijs al dik genoeg is? Hij krijgt te horen dat het ‘net’ kan, gaat het ijs op en zakt er meteen doorheen. Het Friese ‘net’ staat voor NIET. Sta daar even bij stil, voordat u op het laatste moment nog aan overstappen denkt.

Faillissement

Voor een overstap moet u veel zaken onderzoeken. Wanneer u dat niet doet en toch overstapt, kan u dat veel geld gaan kosten. Geen of slecht onderzoek kan u zelfs tot een faillissement brengen.

Ex-werknemer in de WGA

Wanneer u ex-werknemers heeft die een WGA uitkering ontvangen van het UWV, en u stapt over naar een particuliere verzekeraar, dan worden deze ex-werknemers in de WGA niet meeverzekerd. Vervolgens komt UWV op u de uitgekeerde WGA verhalen. Dat geldt ook voor ex-werknemers die, vanuit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ziek uit dienst zijn gegaan en daarna in de WGA terecht komen.

Praktijkvoorbeeld

Een werkgever wil overstappen en laat door een tussenpersoon uitzoeken of er ex-werknemers zijn die een WGA uitkering ontvangen. Uit dit onderzoek blijkt dat niet het geval te zijn. Toch vertrouwt de werkgever het niet. Hij weet zeker dat een werknemer langdurig een uitkering geniet. Verder twijfelt hij over een werkneemster die tijdens een jaarcontract ziek is geworden en ook ziek uit dienst ging. Hij heeft zelf navraag gedaan bij UWV en de namen en Burger Service Nummers van deze werknemers aan UWV doorgegeven. Hij kreeg telefonisch gemeld dat, behalve de langdurig arbeidsongeschikte werknemer, er niemand van zijn (ex-)werknemers een WGA-uitkering ontvangt. Hij kreeg dit zelfs zwart op wit. Twee jaar later ontving hij van het UWV een verhaalsnota van ruim 32.000 euro aan uitgekeerde WGA aan de zieke ex-werkneemster. Gelukkig kon dit via de bestuursrechter worden teruggedraaid, maar de werkgever had het gedurende deze procedure toch Spaans benauwd.

Het juiste moment kiezen

Overstappen kan inderdaad erg lonend zijn. Zeker wanneer u dan ook uw ziekteverzuimbeleid daar op afstemt. U kunt zich gemakkelijk rijk rekenen voor de korte termijn. Maar de lange termijn kan dramatisch uitpakken. Stelt u zich voor dat u een polis voor drie jaar afsluit tegen een lage premie. In die tijd wordt een van uw werknemers arbeidsongeschikt. U moet uw werknemers voor tien jaar verzekeren. Gaat u er dan maar gerust vanuit dat de premies voor de tweede, en volgende termijnen van drie jaar fors zullen stijgen.

Advies

Ga niet overhaast te werk! U kunt ieder jaar in januari en in juli overstappen. Neem de tijd om een specialist goed onderzoek te laten uitvoeren. In dat geval bent u misschien in het eerste halfjaar van 2011 wat duurder uit, maar u voorkomt mogelijke grotere financií«le schade op de langere termijn.


Delen

1 comment on “HRM: WGA: eigen risico nemen levert geld op

  1. Pingback: Tweets die vermelden HRM: WGA: eigen risico nemen levert geld op | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.