Maandagmorgenstelling: Zetten managers recruiters en HR-professionals aan de kant?

Delen

Aan het begin van een nieuw jaar zijn er altijd een hoop voorspellingen van wat de trends voor het komende jaar zullen zijn. Zo lazen wij op Personeelslog elf interessante HR-trends voor het komende jaar, waarvan wij er één graag aan jullie willen voorleggen in onze maandagmorgenstelling.

Op Personeelslog, onder voorspelling nummer  vijf valt te lezen, dat managers relaties met talenten té belangrijk gaan vinden om aan recruiters over te laten. Om talenten te interesseren, moeten deze talenten anders benaderd worden dan dat we gewend zijn in de traditionele recruitment. Het gaat niet langer meer om (alleen) een mooi bedrijfsverhaal en goede arbeidsvoorwaarden maar meer om de inhoud van het werk en de ontwikkeling van het vak. Bedrijven zullen er daarom voor kiezen om de relaties met talenten niet alleen door de recruiters of HR-professionals maar ook door managers te laten onderhouden. Managers zullen zich actief gaan mengen in de speurtocht naar dé talenten en zullen daarbij ook onder andere hun netwerk inzetten.

Wat denken jullie? Gaan managers zich actief bemoeien met het vinden van talenten? En zetten ze daarbij Recruitment of HR aan de zijlijn of wordt het een gezamelijke kruistocht van management, recruitment en HR in de War of Talent?


Delen

2 comments on “Maandagmorgenstelling: Zetten managers recruiters en HR-professionals aan de kant?

  1. Pingback: Tweets die vermelden Maandagmorgenstelling: Zetten managers recruiters en HR-professionals aan de kant? | HI-RE Blog -- Topsy.com

  2. Pim Posdijk

    Als je als HRM’er beetje hebt opgelet de afgelopen jaren dan is het management niet alleen al betrokken bij de werving & selectie van nieuwe talenten, maar zijn ze daar al lang verantwoordelijk voor. Het is niet zo dat HRM of de recruiters bepalen op welke manier nieuwe talenten gezocht en gevonden moeten worden. Ze hebben daar een grote stem in, natuurlijk, daar zijn het specialisten voor. Maar uiteindelijk is het nog altijd het management die bepaalt of en hoe een wervingscampagne wordt gestart, welke nieuwe talenten nodig zijn en wie er dan uiteindelijk ook binnengehaald wordt.
    En daar hebben ze de kennis en creativiteit van HR/recruiters bij nodig, je kunt immers niet overal verstand van hebben nietwaar…
    Als het goed is beseft HR dan ook het belang van haar rol. Aansluiten bij, luisteren naar en samenwerken met het management is nodig om samen die talenten te vinden en binnen te halen. Vanuit hun eigenheid en expertise niet alleen adviseren of uitvoeren, maar met een eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan het resultaat. Dat vraagt ook van de HRM’er dat hij/zij zelf proactief het management betrekt (of eigenlijk, dat allang gedaan heeft, wat dat betreft is de voorspelling van Personeelslog meer een naspelling) en mede-verantwoordelijk maakt. Alleen samen zal het lukken om de juiste talenten te vinden, te recruiteren én te behouden.

Comments are closed.