HRM: Weg met Human Resources!

Delen

Deze uitspraak van Henry Mintzberg is door Lieke Lange opgetekend in haar verslag van het 13de World HR Congress in Montreal. Mintzberg, autoriteit in organisatiestructuren, gooit met zijn uitspraak de beruchte “knuppel in het hoenderhok”. Is dit de opmaat naar een definitieve verandering in de positionering en waardering van HRM?

2011: Het jaar van de waarheid

In de afgelopen jaren is al veel geschreven over de vraag wat de toegevoegde waarde van HRM is voor organisaties. Volgens velen zou HRM moeten stoppen met alleen maar naar binnen kijken in haar eigen kamer. Zelf heb ik eerder geschreven dat HRM zich meer en beter dient te positioneren als strategisch partner op MT niveau. Ik ben zelfs van mening dat HRM als strategisch partner vertegenwoordigd dient te zijn in de Raad van Commissarissen (RvC). Vanuit deze strategische positionering kan de uitvoering van HRM, de beheerstaken, effectief en efficií«nt worden ingericht als service centre voor de organisatie. Dit nieuwe jaar 2011 is voor organisatie een uitstekend moment om met beleid en goed doordacht de eerste stappen te zetten in deze strategische positionering van HRM.

Organisatiestructuur

Onlangs hoorde ik Herman Wijffels uitspreken, dat structuren binnen organisaties er moeten zijn om de mensen zich thuis en betrokken te laten voelen binnen de organisatie. Daardoor kunnen zij zich het beste ontwikkelen in hun talenten. Door de organisatiestructuur deze functie toe te bedelen, dient deze structuur uiteindelijk optimaal de organisatiebelangen. Deze gedachte sluit prima aan bij de strategische betekenis, waarde, die HRM voor organisaties heeft binnen het MT en de RvC. Het betekent dat de organisatie zich inspant om de cruciale talenten van haar medewerkers te herkennen, onderkennen, en tot ontwikkeling te brengen. Het gevolg daarvan is dat de organisatie voor zowel de aandeelhouders als haar leveranciers, klanten, en medewerkers, meer toegevoegde waarde heeft.

Toch weg met HRM

Het lijkt misschien een contradictie de woorden van Mintzberg grote betekenis toe te dichten. Toch heeft zijn uitspraak: “Weg met Human Resource”, veel meer betekenis dan zomaar even afscheid nemen van HRM. Uiteindelijk zal iedere organisatie beseffen dat HRM getransformeerd dient te worden naar HRD: Human Relations Development. Niet in de laatste plaats vanwege de ingrijpende ontwikkelingen in de arbeidsmarkt binnen afzienbare tijd.

500.000 babyboomers met pensioen in 2011

Dit jaar gaan er 500.000 babyboomers gebruik maken van de AOW, meldde het NOS journaal gisteren. Het was een bijna achteloos gebracht item. Toch gaan er achter dit feit meer gevolgen schuil dan we misschien denken. Natuurlijk neemt de financií«le druk op de AOW enorm toe. Echter, ook binnen de arbeidsmarkt zijn de gevolgen zeer ingrijpend. Kunnen organisaties zo’n grote uitstroom aan ervaren en deskundige mensen nog wel opvangen? En wat betekent dat dan in termen van kwaliteit? Is de nieuwe generatie werkers er klaar voor om deze babyboomers op een goed niveau te vervangen? En wat doen organisaties eraan om het verlies aan ervaring en deskundigheid zo beperkt mogelijk te houden.

Van HRM naar HRD

Alle argumenten om de transformatie van human resource management (HRM) naar human relations development (HRD) in gang te zetten zijn alom aanwezig. De (sociaal)economische -, arbeidsmarkt(politieke) -, en de financií«le belangen op macroniveau dwingen ons om deze transformatie serieus te nemen. Op micro niveau zijn het de belangen voor de organisaties zelf pasting.

Andere HRM-artikelen:


Delen

About Simon Stoltz

Vanuit Coadin BV Werk ik als interim (HR) manager en adviseur, maar ook als raadsman in arbeidszaken en bestuursrechtelijke kwesties. Recent heb ik mijn laatste interim opdracht afgesloten als hoofd P&O voor een Wsw bedrijf waar ik eindverantwoordelijk was voor de implementatie van arbeidsontwikkeling als primair proces. Ik mag graag columns schrijven op mijn weblogs hradviseur.wordpress.com en ingrijpen.wordpress.com en ik ben te volgen op twitter.

 

De artikelen van Simon Stoltz op Hi-RE.nl vind je hier...

7 comments on “HRM: Weg met Human Resources!

 1. Pingback: Tweets die vermelden HRM: Weg met Human Resources! | HI-RE Blog -- Topsy.com

 2. Raoul van Heese

  Leuk en actueel stuk Simon. En eigenlijk deels ook minder actueel omdat het dilemma ‘volwassen worden P&O’ al bijna net zo oud is als de weg naar Rome. Meerdere wegen leiden er toe, alleen we komen er nooit!

  Development ja, maar ontwikkelen is géén doel op zich, staat mijn inziens ten dienste van werk en inkomstenverwerving. Human Relations heeft een hoog relatieplanet gehalte. HR zou veel meer moeten doen met begrippen als Branding en Marketing, Human Talent Marketing spreekt mij meer aan, ‘het uitdragen wat je talenten zijn’.

  Onze nationale arbeidsmarkteconomie boeit me zeer en ik probeer primaire mediaberichten te voorzien van een tweede ‘kijk’ omdat de ‘waarheid’ vaak toch wat anders ligt. Zo zie ik om mij heen (aankomende) gepensioeneerden een ‘volgende’ loopbaan starten en geloof ik niet dat 500.000 AOWers gelijk staat aan uitstroom van 500.000 babyboomers. Dit wordt de grote verrassing van 2011 ;-).

 3. Simon Stoltz

  Hallo Raoul,

  Dank voor jouw reactie. Er wordt inderdaad al veel te lang gesproken over het “volwassen worden van P&O”. Er wordt ook veel gesproken over strategisch HRM als positionering. Alleen met praten komen we er niet. Je hebt ook helemaal gelijk als je zegt dat development, ontwikkeling, geen doel op zich moet zijn. Waar we wel naar toe moeten is het besef dat HRM in de huidige, “vertrouwde vorm”, geen toekomst meer heeft. Dit in het verlengde van de constatering, dat ook leiders(schapsstijlen) uit de vorige eeuw in de huidige tijd niet meer passen.

  Ik ben er voor mezelf nog niet welke term aan toekomstig HRM/HRD, of hoe je ’t ook noemen wilt, gegeven dient te worden. Veelal dekt de naam de lading niet. En dat komt volgens mij, omdat we zaken in een veel breder perspectief en onderlinge samenhang moeten zien en aanpakken dan in fragmentaties. Development, talentmanagement, kosten besef, arbeidsmarktcommunicatie, enzovoorts, zie ik als een noodzakelijk integraal geheel. Wanneer we dat op strategisch niveau vorm geven, dan kan naar mijn overtuiging het “traditionele” P&O/personeelszaken als intern of extern service centre een hoge toegevoegde waarde hebben. Uiteindelijk zal dat wel betekenen dat grote afdelingen P&O niet langer nodig zullen zijn, omdat er dan effectiever, efficiënter, en meer resultaat (kwantitatief en kwalitatief) gericht gewerkt kan worden.

  Deze omslag vraagt wel om durf en overtuiging vanuit MT’s en RvC’s, maar ook vanuit de beroepsgroep HRM zelf.

  Hartelijke groet,

  Simon Stoltz

 4. Herman Punt

  Ik kan mij inderdaad vinden in de stelling dat er een instroom gaat plaatsvinden in de wao van een slordige 450.000 mensen in 2011. Echter ben ik het helemaal eens met Simon dat de uitstroom van de arbeidsmarkt niet zo groots zal zijn. Immers hoeveel mensen werken er nog na hun 62ste jaar? Dat zijn er (helaas) niet zoveel. Daarnaast denk ik, aansluitend aan het HD wat in de achter ons liggende jaren volledig heeft gefaald. Er is weinig gebeurd aan het bijscholen of omscholen van oudere medewerkers en de diverse overheden hebben de groep mensen van 45+ inmiddels bestempeld als moeilijke doelgroep voor het vinden van werk. Nog een misser van de afgelopen decennia. Life time employmency was een term waarover in de jaren tachtig al de conclusie was dat dit niet meer paste. Echter tot op heden zijn er nog hele volksstammen die zich erop richten hun huidige baan te houden. En de overheid en grote werkgevers lopen hierin voorop. Het is natuurlijk ook enigszins ambivalent. Enerzijds wil je flexibiliteit en lage kosten, anderzijds wil je kwaliteit en continuïteit. Dat maakt het natuurlijk voor werkgevers erg eng om mensen de kans te bieden zich breed inzetbaar te scholen en te ontwikkelen. We waren toch bezig met binden en boeien?
  Als beroepsgroep zou je hier eens goed naar moeten kijken om lering te trekken voor de toekomst. Dit geldt ook voor de babyboom die eraan komt. We weten al 60 jaar (en zijn ons al minimaal 25 jaar bewust) van het feit dat dit gaat gebeuren. En toch lijken we er door overvallen te worden. Wat is dat toch? Struisvogelpolitiek?Wat hadden we anders kunnen of moeten doen?

 5. Pingback: HRM: Ook zo bang om fouten te maken? | HI-RE Blog

 6. Pingback: Maandagmorgenstelling: Herpositionering HR? | HI-RE Blog

 7. Pingback: HRM: Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Comments are closed.