Arbeidsmarkt: Kom op, dames

Delen

Volgens de Emancipatiemonitor van het CBS is het aantal vrouwen dat financieel zelfstandig is, in vier jaar gestegen van 42 naar 46%. Hoewel het verheugend is dat de beweging in elk geval de goede kant op gaat, gaat het natuurlijk nog nergens over.

“Minder dan mannen vinden vrouwen werk belangrijk om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien”, meldt het onderzoek. En hoewel de arbeidsdeelname van vrouwen in 2010 op een behoorlijke 60% uitkomt, zijn de doelstellingen uit 2007 (65%) niet gehaald. Mini-lichtpuntje: tijdens de crisis daalde de arbeidsdeelname van vrouwen niet, terwijl die van mannen in 2010 daalde van 76 naar 74%. Maar het onderzoek biedt nog meer interessants.

Tegenover de magere 46% economisch zelfstandige vrouwen, staat 69% zelfstandige mannen. Daar zitten in beide gevallen “˜ouders’ tussen, mensen die tussen alle bedrijven door kinderen grootbrengen. En daar wordt een nieuw verschil zichtbaar: de meeste mensen vinden een baan van hooguit drie dagen per week voor moeders wel genoeg; vaders daarentegen mogen vier of vijf dagen werken. De helft van de mannen en bijna eenderde van de vrouwen vindt namelijk dat vrouwen beter voor (kleine) kinderen kunnen zorgen dan mannen. Zo werkt de moraal in het nadeel van vrouwen, wat verder verergerd wordt door de beroerde resultaten van de onderhandelingen over de taakverdeling thuis. Vooral vrouwen draaien voor het huishouden op. En in 40% van de gevallen worden er niet eens afspraken over gemaakt.

Zo wordt het nooit wat

Vrouwen zijn al geruime tijd in de meerderheid in het (hoger) onderwijs en bovendien sluiten ze hun studie vaker succesvol af dan mannen. Des te merkwaardiger dat dat nog nauwelijks terug te vinden is in het aantal vrouwen dat in de top van bedrijven terecht komt; dat aantal blijft steken op een miezerige 9%. Vergelijk dat met de cijfers van de overheid, die – hulde! – twee jaar voor het streefjaar 2009 al op de afgesproken 25% zat.

Maar deze paar positieve berichten wegen niet op tegen het feit dat vrouwen in grote lijnen gewoon achter blijven – in zelfstandigheid, inkomen én invloed. We kunnen er van overtuigd zijn dat een “˜vrouwelijke’ stijl verrijkend werkt voor organisaties, maar het wordt nooit wat als de typische vertegenwoordigers van die stijl het laten afweten. We kunnen vinden dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen, maar dan moeten we onszelf die kansen niet afnemen.

Aan het werk. Kom op, dames.

Andere artikelen van Annemarie:


Delen

1 comment on “Arbeidsmarkt: Kom op, dames

Comments are closed.