Arbeidsmarkt: Sluit het UWV en laat de gemeenten het doen

Delen

De huidige plannen van het kabinet om duizenden banen te schrappen bij het UWV gaan niet ver genoeg. De totale opheffing van het UWV levert op vele fronten meer op dan de nu voorgestelde bezuinigingen. Al lange tijd is duidelijk dat de uitvoering van de sociale zekerheid onbetaalbaar is. Hoog tijd voor de overheid om definitief in te grijpen.

De uitvoering van diverse sociale wetten zoals de WW en WIA/WGA is te ingewikkeld geworden. De huidige situatie in de arbeidsmarkt, en de toekomstige ontwikkelingen daarbinnen, schreeuwt om definitieve vereenvoudiging. Door de vele aanpassingen aan de diverse wetten, en meer nog alle uitzonderingsregels die daarin zijn bedacht, is een bureaucratisch gedrocht aan regelingen ontstaan dat niet langer hanteerbaar en betaalbaar is.

Wie krijgt de rekening?

Met de huidige voorstellen krijgen allereerst de mensen aan “de onderkant” van de arbeidsmarkt  de rekening betaald. Zij kunnen niet langer rekenen op ondersteuning bij het terugkeren in het arbeidsproces.
Daarnaast krijgen de uitvoerende mensen bij UWV de rekening gepresenteerd. Zij worden wegbezuinigd, terwijl zij juist het werk doen dat in de arbeidsmarkt zo hard nodig is. Het zijn ook niet deze UWV-ers die alles zo ingewikkeld hebben gemaakt. Er zijn teveel mensen op beleidsfuncties en vooral in politieke functies binnen UWV. Feitelijk zouden zij de rekening gepresenteerd moeten krijgen.

Gemeenten

Vanuit de gedachte dat sociale zekerheid dicht bij de mensen moet worden gebracht die het nodig hebben, zou de uitvoering van alle wetten die betrekking hebben op werkloosheid moeten worden ondergebracht bij de gemeenten. Zoals voorheen de RWW en WWV door de gemeentelijke sociale diensten werden uitgevoerd, zo kan dat ook voor de WW.

Tegelijk zouden de gemeenten verantwoordelijk moeten zijn voor de begeleiding naar ander werk. Een deel van de huidige uitvoerende medewerkers van UWV zou daarin uitstekend op hun plaats zijn. Tegelijk kan daarbij de WWB, de Wajong, en WSW, eindelijk tot één verantwoorde wetgeving worden gemaakt, waardoor ook daarin effectiever, efficií«nter en goedkoper kan worden gewerkt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Nu al is het duidelijk, dat het voor werkgevers goedkoper is om zichzelf particulier te verzekeren voor de WIA en WGA dan via het UWV. Ook dit jaar heeft UWV de premies weer ernstig verhoogd. Het is relatief eenvoudig alle arbeidsongeschiktheidswetgeving door de particuliere verzekeraars te laten uitvoeren. Het is niet alleen goedkoper, het is ook efficií«nt en effectief.

Beleidsmakers

Nederland is hard toe aan vereenvoudiging van alle sociale wetgeving. Het wordt een steeds groter oerwoud van regelingen en uitzonderingen. Het vereenvoudigen van de wetgeving maakt de arbeidsmarkt meer flexibel en de sociale zekerheid betaalbaar en transparant. Ook moeten alle onderdelen van het arbeidsmarktbeleid, zoals het ontslagrecht en onderwijsbeleid, meer op elkaar afgestemd worden. Dit is een belangrijke taak voor het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Lege UWV kantoren

Wanneer het UWV wordt opgeheven zullen de kantoren leeg komen te staan. Het heeft geen zin om die ruimtes in de markt te zetten voor verhuur als kantoorruimte. De woningmarkt heeft dringend een extra stimulans nodig. Verbouw al deze lege kantoren tot starterswoningen en seniorenwoningen. De bouwbedrijven zitten te springen om werk en de doelgroepen op hun beurt kunnen nu geen kant op binnen de woningmarkt.

Geen bezuiniging maar stimuleringsmaatregel

Wat ogenschijnlijk een bezuiniging lijkt, is juist een stimuleringsmaatregel voor de arbeidsmarkt en voor onze woningmarkt, en tegelijk ook voor onze economie. Van alle kosten die worden bespaard op de grote aantallen beleidsfuncties en politieke functies binnen het UWV, en de besparingen op alle kosten van huisvesting, kunnen de gemeenten de benodigde gelden krijgen om hun taken lokaal en regionaal goed uit te voeren. Kortom, de gelden die op deze wijze terugvloeien naar onze economie brengt meer beweging in gang dan bezuinigingen ooit kunnen doen.

Andere artikelen van Simon:

 • Arbeidsmarkt: De Ziektewet-politie
 • HRM: Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie
 • HRM: Weg met Human Resources!
 • HRM: Einde arbeidsovereenkomst tijdens ziekte werknemer
 • Arbeidsmarkt: Personeelstekort slaat toe in Nederland
 • HRM: Maak medewerkers monddood en groei

 • Delen

  3 comments on “Arbeidsmarkt: Sluit het UWV en laat de gemeenten het doen

  1. Carmen Breeveld

   Bezuinigingen bij het UWV zijn gerechtvaardigd. Het UWV heeft haar rol als uitvoerend orgaan nooit gesnapt. Bij recessie is het logisch dat er meer werklozen een beroep doen op het UVW. Precies op dat moment stort het UWV zich primair op de interne reorganisatie, waardoor er nauwelijks aandacht is voor de werklozen die zich melden. Degenen die het geluk hebben een werkcoach te treffen, komen er al gauw achter dat deze functionaris totaal niet berekend is op zijn/haar taak. Het niveau van de werkcoach ligt op het niveau van de intercedent van een uitzendbureau. Met alle respect moet het mij van het hart dat een intercedent niet capabel is om ontslagen personeel op een adequate wijze te begeleiden naar een nieuwe baan. Men is afwachtend en in recessie tijd komen de banen logischerwijs niet aanwaaien. Op beleidsniveau slaat men de plank volledig mis, door in het dieptepunt van de economische crisis te constateren dat het ‘meevalt qua werklozen, aangezien er nog voldoende budget is. Na ongeveer een maand constateert men dat het budget op was hetgeen duidt op een ongelovelijke kortzichtigheid van besturen. Het overhevelen van de bevoegdheden aan de gemeenten lijkt dan het meest voor de hand liggend.

  2. Pingback: Arbeidsmarkt: Voorkom ontslagprocedures

  3. Pingback: HRM: Effectief invoeren strategisch HRM | HI-RE Blog

  Comments are closed.