HRM: Effectief invoeren strategisch HRM

Delen

Het belangrijkste bestaansrecht van organisaties zijn de mensen die daarbinnen actief zijn. Waarom geven we daaraan dan geen strategische prioriteit?

Arbeidsmarkt is groeiend probleem

Hiermee wil ik niet zeggen dat met de invoering van strategisch HRM de macht moet worden overgedragen aan de medewerkers. We zullen ons moeten realiseren dat we nu, en in de komende jaren, de mensen binnen onze bedrijven en instellingen harder nodig hebben dan ooit. Nu al kampen veel werkgevers met een tekort aan medewerkers. Op de arbeidsmarkt geldt, dat zij evenmin voldoende nieuwe medewerkers kunnen vinden. En dat probleem groeit met de dag.

Alleen al om die reden is de noodzaak tot invoering van strategisch HRM groot. Niet langer is een superieur pakket van arbeidsvoorwaarden de sleutel tot succes maar verandering van mentaliteit die de cruciale rol van talent de sleutel tot succes van de organisatie maakt.

Doelstellingen en talent verbinden

Puur praktisch bekeken betekent strategisch HRM het maken van verbinding tussen de organisatie doelstellingen en de (aanwezige) talenten van mensen. De nieuwe generatie medewerkers wil zich kunnen ontwikkelen in kennis en vaardigheden; hun talenten. Zowel in de hoog opgeleide medewerkers, de high potentials, als in de laag opgeleide medewerkers zal de organisatie moeten willen investeren. En dat is niet per definitie in geld. Vooral het creí«ren van een structuur waarin mensen zich op hun plaats voelen en de ruimte krijgen hun talenten tot recht te laten komen, is de belangrijkste investering.

Stappenplan

De invoering van strategisch HRM is geen zaak die van boven af kan worden opgelegd. De organisatie die denkt die weg te kunnen volgen, kan het maar beter achterwege laten. Zelf heb ik de gewoonte als interim manager om bij aanvang van de opdracht mijn oor goed te luister te leggen op de werkvloer; zeker wanneer het de invoering van strategisch HRM betreft. De informatie die ik daar op doe is cruciaal voor de inhoud van het plan van aanpak en de procesbeschrijving voor de invoering van strategisch HRM.

Stap 1: HRM wordt volwaardig lid van het management team (MT)

Stap 2: MT bereikt volledige, unanieme consensus over invoering strategisch HRM

Stap 3: MT formuleert de organisatie doelstellingen en stelt deze vast voor langere termijn

Stap 4: MT bepaalt welke talenten cruciaal zijn in het bereiken van de organisatie doelstellingen

Stap 5: MT stelt een plan van aanpak op

Faciliteren

De rol van HRM is het MT te faciliteren in, en richting te geven aan, het volbrengen van dit stappenplan. Vanaf stap 5 zal HRM het middenkader, de OR, en de medewerkers dienen te faciliteren. HRM zal de voorwaarden moeten creí«ren om dit geheel tot een organisatie brede strategie te maken.

Wat levert strategisch HRM op?

Om te beginnen levert het een aanmerkelijk hogere toegevoegde waarde op voor alle bij de organisatie betrokken partijen: de medewerkers, de klanten, de leveranciers, en zeker ook de aandeelhouders. Met name deze laatsten zullen ervaren dat strategisch HRM een goed doortimmerde lange termijn visie oplevert die rendeert. Meer zelf dan de korte termijn visie van vooral winst maken.

Een tweede even zo belangrijk effect is de sterkere positie in de arbeidsmarkt voor de organisatie. De nieuwe generatie medewerkers is niet op zoek naar een langdurige carrií¨re binnen een organisatie. Zij is op zoek naar ontwikkeling, ontplooiing.

Het derde effect, en zeker niet het minst belangrijke, is de zekerheid van continuí¯teit van de organisatie voor de lange termijn.

Wanneer het mensen, de talenten goed gaat, gaat het de organisatie en de aandeelhouders ook goed. Zeker in een markt waarin de oorlog om cruciaal talent oplaait en binnenkort in alle hevigheid zal losbarsten.

Meer lezen van Simon? Simon schreef ook:


Delen

1 comment on “HRM: Effectief invoeren strategisch HRM

 1. Esmeralda de Vries

  Beste Simon,

  Allereerst dank voor het promoten van strategische HRM. Ik ben het met je eens dat organisaties beter af zijn met het benutten van de talenten van het personeel. Tenslotte doe je dingen graag waar je goed in bent en vice versa. Gelukkig zie ik steeds meer organisaties die dit beseffen en er mee aan de slag gaan. Namens hen dank ik je voor het bruikbare stappenplan.

  De vraag die wel bij me blijft hangen is wát je nu precies onder strategisch HRM verstaat als je de voordelen en positieve effecten ervan als oplossing geeft voor het probleem van het groeiende arbeidsmarktprobleem?

  In 2008 deed ik een onderzoek bij lokale gemeenten in ons mooie Brabantse land. Daaruit bleek o.a. dat de definitie “strategische” HRM niet alleen tussen de verschillende gemeenten maar ook onder het management verschillende invullingen had. De één zag het als de positie om aan het MT deel te nemen en bezig te zijn met de business doelen. De ander vond strategisch meer aansluiten bij (interne) samenwerking van de gemeenten. Maar een derde keek eigenlijk meer naar de lange termijn effecten van HRM. In mijn onderzoek (volgens het AVAFit model) was het uitgangspunt van “strategie” de consistentie en coherentie van het beleid in afstemming op de business doelen. Voert de organisatie een éénduidig en éénluidig beleid uit waarbij met aansluit op de buisiness doelen. Het geeft antwoord op de vragen “Wat voor soort organisatie willen we zijn” en “Hoe bereiken we gezamenlijk onze doelen?”.

  Een logisch vervolg op jouw betoog is dan: “Wat is nu stap 6 – 10?”
  Ik ben benieuwd naar je antwoord.

  groet,
  Esmeralda de Vries

Comments are closed.