Arbeidsmarkt: Van vaste kracht naar flexkracht

      Reacties uitgeschakeld voor Arbeidsmarkt: Van vaste kracht naar flexkracht
Delen

Op 16 januari verscheen in Trouw een artikel over gesjoemel met flexwerk. De kern van dit artikel is dat vaste werknemers worden ontslagen met ontslagvergunning van het UWV, en daarna weer als flexwerkers in dienst worden genomen. Meestal gebeurt dit dan ook nog tegen lagere arbeidsvoorwaarden dan voorheen. Mag dit zo maar?

Nu we in tijden van onzekerheid leven, knelt de ontslagbescherming die werknemers genieten. Het lijkt alsof de gevolgen van de economische crisis nu – opnieuw – voelbaar worden en aanleiding geven tot reorganisaties en ontslagen. Voor veel werkgevers geldt dat zij hun vaste krachten het liefst behouden maar daar de financií«le draagkracht niet voor hebben. Het zou dan een prima oplossing zijn om deze vaste krachten wel te mogen ontslaan en hen (tijdelijk) als flexkracht terug te laten keren.

Verval arbeidsplaatsen

Minister Kamp schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer, dat wanneer er sprake is van verval van arbeidsplaatsen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden, van een werkgever wordt verlangd dat hij de betreffende werknemers een aanbod doet om tegen andere voorwaarden bij hem werkzaam te blijven.

Komen zij daar samen niet uit dan zal het UWV bij een aanvraag ontslagvergunning beoordelen of het ontslag voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is. Het door de werknemer “geweigerde” aanbod van de werkgever om tegen andere voorwaarden werkzaam te blijven, zal door het UWV niet in haar beoordeling worden meegenomen.

Meer flexibiliteit en kostenoverwegingen

Het streven naar meer flexibiliteit binnen de onderneming, of het uit kostenoverwegingen vervangen van vaste krachten door flexkrachten, zal van zodanig zwaarwegend belang moeten zijn dat een ontslagvergunning door het UWV te rechtvaardigen is. De werkgever zal moeten aantonen dat hiervan sprake is. Kan hij dit niet aantonen, of oordeelt het UWV dat er geen sprake is van een rechtvaardiging, dan zal het de ontslagvergunning weigeren. Meestal zal er overigens sprake zijn van een combinatie van het bereiken van meer flexibiliteit en kostenbesparingen.

De wederindiensttredingsvoorwaarde

In het Ontslagbesluit is bepaald dat wanneer arbeidsplaatsen vervallen, moet worden nagegaan of er sprake is van een tijdelijk of structureel verval. Wanneer niet wordt verwacht dat er binnen 26 weken alsnog werk zal zijn voor de ontslagen werknemer, dan wordt de ontslagvergunning verleend. Mocht dit achteraf alsnog wel het geval zijn, dan moet de werkgever eerst de ontslagen werknemer in de gelegenheid stellen het werk te hervatten. Het is aan de werknemer zelf toe te zien of hiervan sprake is.

Mindere arbeidsvoorwaarden dan voorheen

De werkgever die een ontslagen werknemer binnen 26 weken het werk laat hervatten, mag dat doen tegen de dan gebruikelijke voorwaarden. Met andere woorden, de arbeidsvoorwaarden mogen dan lager zijn dan voorheen. Wanneer zij ook gelden voor de al in dienst zijnde werknemers, dan worden die lagere voorwaarden gezien als de dan gebruikelijke voorwaarden. Er kan dan geen beroep worden gedaan op de (hogere) arbeidsvoorwaarden die voorheen golden.

Kans van slagen

Het UWV beoordeelt een aanvraag ontslagvergunning per individuele situatie. Je kunt niet voorspellen of een aanvraag voor het ontslaan van een vaste kracht die kan terugkeren als flexkracht, kans van slagen heeft. Een deskundig en deugdelijk vooronderzoek is daarom noodzakelijk. Er bestaan zeker mogelijkheden voor de werkgever om het te doen, maar de voorwaarden zijn niet heel eenvoudig.

Meer lezen van Simon? Simon schreef ook:


Delen

About Simon Stoltz

Vanuit Coadin BV Werk ik als interim (HR) manager en adviseur, maar ook als raadsman in arbeidszaken en bestuursrechtelijke kwesties. Recent heb ik mijn laatste interim opdracht afgesloten als hoofd P&O voor een Wsw bedrijf waar ik eindverantwoordelijk was voor de implementatie van arbeidsontwikkeling als primair proces. Ik mag graag columns schrijven op mijn weblogs hradviseur.wordpress.com en ingrijpen.wordpress.com en ik ben te volgen op twitter.

 

De artikelen van Simon Stoltz op Hi-RE.nl vind je hier...