HRM – Motivatiemanagement: Waarden en normen

Delen

Een belangrijke behoefte van mensen is te vinden in de hoogste waarde die zij hebben. Waarden waar ook sommige organisaties mee naar buiten komen. Daarom iets over waarden en normen.

Mijn onderzoek heeft uitgewezen en misschien eerder bevestigd, dat individueel wordt bepaald welke waarde de hoogste waarde is voor iemand. Zo heeft de één eerlijkheid als belangrijkste waarde, een ander uitdaging en weer een ander openheid.

Het verklaart tegelijkertijd waarom iemand meer emotioneel kan reageren, waar een ander zijn schouders erover ophaalt, wanneer bijvoorbeeld bepaalde informatie niet wordt doorgegeven. In dit voorbeeld speelt openheid als belangrijkste waarde dan een rol bij degene die zich daar zo druk over maakt. Zet daar iemand tegenover, die vertrouwen als belangrijkste waarde heeft, dan kan het volgende gebeuren:

Zij, met vertrouwen als belangrijkste waarde, had haar collega, met openheid als belangrijkste waarde, iets uit haar thuissituatie van vroeger vertelt. Ze hadden er samen om gelachen.

Toen zij later haar verhaal van een andere collega terughoorde, schrok ze. Dat kan toch niet, dacht ze. Je moet er toch vanuit kunnen gaan dat als je iets vertelt dat je erop kunt vertrouwen dat dit onder ons blijft?

Toen zij verhaal ging halen bij haar collega reageerde deze verbaasd. Het was toch geen geheim? Hij reageerde: Wat maakt het nou uit dat ik dat verder vertel. Ik begrijp niet waar jij je nou zo druk om maakt.

En ik begrijp niet dat je iets, wat ik jou in vertrouwen vertel, gewoon aan iedereen doorvertelt. Dat was dus de laatste keer dat ik jou iets persoonlijks vertel.

Terughoudendheid kan het effect zijn. Oppassen wat je zegt en tegen wie.

Hoewel de meeste mensen verschillende waarden belangrijk vinden, bestaat toch de kans dat iemand een ander tegenkomt met dezelfde waarde. Dan nog is het de vraag of beiden hetzelfde reageren.

Een belangrijke factor die een rol speelt bij waarden is de subjectiviteit ervan. Daar waar twee mensen openheid als hoogste waarde hebben, kan de toepassing verschillen. Zo vindt de een transparantie het antwoord voor openheid, terwijl iemand anders daar genuanceerder mee omgaat. Deze subjectiviteit geldt voor alle waarden.

Wat kan je dan nog met waarden?

Algemene waarden opleggen aan mensen stuit dus, vanuit deze invalshoek, op de individuele waarden die ieder mens heeft. Commitment van het individu aan de opgelegde waarden lijkt het hoogst haalbare.

Doordat de waarden individueel zijn bepaald, is het toepassen moeilijk in heldere richtlijnen te hanteren. Daar is ooit een oplossing voor gevonden. De normen. Normen zijn afgeleid van waarden. De waarde is bijvoorbeeld respect, de afgeleide norm kan dan zijn: je moet wel beleefd zijn. Normen zijn geboden, normen zijn objectief.

En de waarden? Die moeten we gewoon houden, maar wel in het juiste perspectief. Dat perspectief is dat waarden voor het individu de belangrijkste motivatiebehoefte is. De eigen belangrijkste waarde niet (meer) herkennen in de werksituatie, in een relatie, een vriendschap, kan een reden zijn tot vertrek of een breuk. De valkuil is dat iemand uit kan gaan van de eigen behoeften en geschokt is wanneer de eigen belangrijkste waarde met voeten wordt getreden. Met het besef dat ieder mens een andere waarde kan hebben en dat dit in de praktijk ook meestal het geval is, kan het geschokt zijn verminderen.

Het belang van de waarden voor het individu kan gezien worden in dat wat mensen uniek en daarmee individu maakt. Geen mens is precies hetzelfde en dat is ook het geval bij de waarden.

Deze week nog meer op HI-RE:


Delen

1 comment on “HRM – Motivatiemanagement: Waarden en normen

  1. NumoQuest

    Hulde. Een geweldig en demonstratief/illustratief blog. Mensen zijn nu eenmaal verschillend en wat de ene gewoon vind is voor een ander veel basaler en trivialer. Dat maakt het dan ook weer, vanuit het perspectief van HR en recruitment uitdagender daarmee op de werkvloer mee om te gaan. Dus blijven we nog steeds zoekende naar dat ene instrument wat ons helpt bij het inzichtelijk maken van dit soort elementaire zaken.

Comments are closed.