AMC: Het Nieuwe Employer Brand

      Reacties uitgeschakeld voor AMC: Het Nieuwe Employer Brand
Delen

Vorige week heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Het Nieuwe Employer Brand en… dat smaakt naar meer. Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group, organiseerde voor een select gezelschap Het Nieuwe Employer Brand. De Intelligence Group heeft een kwalitatief vooronderzoek, deskresearch en meer dan 4000 interviews gehouden om duidelijkheid te krijgen over de Employer Brand in Nederland. Het resultaat daarvan is een nieuwe visie en bouwstenen voor Employer Branding.

Als eerste de nieuwe definitie van Het Nieuwe Employer Brand. Volgens Geert-Jan Waasdorp hebben we het bij de Employer Brand over het verkrijgen en behouden van een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie  als werkgever in de mindset van (potentií«le) medewerkers en het beí¯nvloeden met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerker. Een geheel andere kijk op de klassieke definties waarover veel wordt geschreven. Het Nieuwe Employer Brand verschilt ten opzichte van de klassieke Employer Brand definities als het gaat om bijvoorbeeld de duur. Het Nieuwe Employer Brand gaat uit van een tijdspanne van minimaal 2 jaar en richt zich op Talent werven en (ver)binden en wil dat door een authentieke en onderscheidende strategie realiseren. Het Nieuwe Employer Brand richt zich dus op een wat kortere termijn, maar niet adhoc, en wil zowel intern branden als extern. Het Employer Brand is volgens Waasdorp geen doel ansich, maar is ondersteunend aan directe werving.

Wat zijn de bouwstenen of het fundament?

Volgens van Waasdorp moet iedere organisatie die serieus werk wil maken van Employer Branding (of Het Nieuwe Employer Brand) beginnen met een kleine coalitie of gezelschap die de eerste stappen gaat maken. Daarbij is het belangrijk dat deze doelen formuleren over wat ze willen halen en welke positionering ze als organisatie hebben en in welke het moet resulteren. Daarna zal het in een veel grotere coalitie gedragen moeten worden om zo de rest van de organsatie mee te krijgen in Het Nieuw Employer Brand verhaal.

Wat zijn de knelpunten van de klassiek Employer Brand?

Waasdorp heeft onderzoek gedaan onder de doelgroep die zich bezig houdt met Employer Brand. Ook deze doelgroep heeft moeite met de Employer Brand. De belangrijkste en meest voorkomende knelpunten zijn:

  • Budget
  •  Tijd/Fte
  •  Het bepalen van de unieke en onderscheidende positie
  •  Draagvlak bij management
  •  Communicatie tussen de afdelingen
  •  Bepalen van de EVP
  •  Draagvlak bij medewerkers
  •  Employer Brand extern communiceren

Wat hebben we nodig voor Het Nieuwe Employer Brand?

Volgens Waasdorp is het minimale wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met Employer Branding, het hebben van van een plan, KPI’s en budget. Het hebben van KPI’s of een goede norm blijkt bij veel bedrijven lastig te zijn. De norm in Nederland die men gebruikt of regelmatig hanteert is, dat men kijkt naar medewerkerstevredenheid, positief aanbevolen werkgever, verloop, hoeveel mensen na 3 jaar nog in dienst zijn van de organisatie. Tevens kijkt men of het bedrijf tot de favoriete werkgevers behoort bij de talentdoelgroep(en). Instroom (referal) speelt ook een rol bij de KPI’s en het intern invullen (doorstroom) is de laatste. Deze 8 meetpunten vormen een mooi uitgangspunt om te gaan sturen en verder bouwen van je Employer Brand.

Naast deze KPI’ s heb je natuurlijk eerst een goede nulmeting nodig. Je wilt immers weten hoe je er voor staat, maar vooral wil je meten of het beleid wat je inzet ook het gewenste resultaat oplevert. Het meten is weten, is nog steeds het adagium bij de Intelligence Group.

Interessant is de visie van Waasdorp dat het begin en het initiatief tot Employer Branding bij recruitment ligt. In zijn visie zijn zij de uitgelezen afdeling die de initiator moet zijn van Employer Branding. Daarnaast heeft recruitment ook een groot belang vanwege de wervingsbehoefte en de rol die zij vervullen bij de instroom. Recruitment als bruggenbouwer tussen HRM en AMC/Communicatie. Als onderliggende activiteiten van Employer Brandig zal recruitment zich bezig moeten houden met Recruitment Branding en Recruitment PR om zo extern zichtbaar te zijn. Recruitment heeft dus een grote focus naar buiten.

Tot slot

Waasorp heeft zijn eigen visie op Employer Brand en daar moeten de professionals blij om zijn. Weinig mensen durven te dromen en te doen. Waasdorp heeft over Employer Brandig een mooie droom gehad en is nu bezig om bouwstenen te ontwikkelen en de droom waar te maken. Ik ben nieuwsgierig naar zijn boek wat in december/januari uitkomt en wat gaat over Employer Branding. Misschien is het ook wel gewoon heel simpel als het gaat om Employer Branding…Employer Branding, Just do it!

 


Delen