Gij zult niet liegen of bedriegen op Uw CV

Delen

Een leugentje om bestwil hier, een beetje gaten opvullen in je CV daar… Elke sollicitant maakt zich er misschien wel eens schuldig aan: het opleuken, opschonen of mooi maken van zijn of haar CV. Moeten sollicitanten die hun CV opschonen, opleuken of mooi maken voor sollicitaties zich zorgen maken? Volgens “De Centrale Raad van Beroep” moet deze liegende sollicitant zich zorgen gaan maken. Eigenlijk niks nieuws. Gij zult niet liegen of bedriegen is de ongeschreven wet in het verkeer tussen sollicitant en werkgever. Wie zich toch bezigt met liegen of bedriegen, en het komt uit of men valt door de mand, krijgt gewoon de baan niet.

Eh, toch is deze uitspraak opmerkelijker en ingrijpender dan je denkt. Want stel nu dat het gelieg en bedrieg pas later uitkomt? Stel dat de liegende kandidaat (dan dus werknemer) al enige tijd in dienst is? In onderstaande casus werkt de kandidaat al een tijdje bij de organisatie en komt het vergrijp later aan het licht.

Casus

De betrokken ambtenaar was via een headhuntersbureau in betreffende functie terecht gekomen. Zoals gebruikelijk, had het betreffende headhuntersbureau gevraagd om de gegevens van de kandidaat en heeft een redelijk algemeen curriculum vitae gebruikt bij de introductie van de kandidaat. Na succesvolle gesprekken en een mooi aanbod is de betreffende ambtenaar begonnen aan zijn nieuwe baan. Na enige tijd werd echter duidelijk dat een eerder dienstverband van de desbetreffende ambtenaar geí«indigd was op 1 juni 2000, terwijl de ambtenaar had aangegeven dat hij daar werkzaam was geweest tot half 2001. Een tweede (eerder) dienstverband van de ambtenaar was geí«indigd op november 2004 in plaats van begin 2005. Oeps foutje!! Ook had de ambtenaar gezwegen over een periode waarin hij werkeloos was geweest.

Conclusie

Een ambtenaar kan worden ontslagen als hij onjuiste gegevens heeft verstrekt. Zeker in het geval bij een indiensttreding, tenzij hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. De Centrale Raad is genadeloos voor deze ambtenaar die zijn CV heeft gepimpt.

De Raad onderschrijft de conclusie van het college dat appellant in zijn CV essentií«le gegevens heeft verdraaid, waarvan hij wist, dan wel had moeten weten, dat die belangrijk waren voor het college bij de selectie van een nieuwe [naam functie]. Immers, voor een goede selectie van de juiste kandidaat, was het voor het college van belang te weten hoeveel ervaring een kandidaat had opgedaan in een vergelijkbare functie bij een andere gemeente en hoe lang het geleden was dat een kandidaat een vergelijkbare functie daadwerkelijk had uitgeoefend.”

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het college in redelijkheid gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de ambtenaar te ontslaan. Veelzeggend vindt de Centrale Raad dat betrokkene na zijn indiensttreding niet had willen ingaan op het verzoek om zijn ABP-gegevens te overleggen aan de dienst personeelszaken. Dat het ontslag pas twee jaar na indiensttreding werd opgelegd, maakt voor de Centrale Raad geen verschil.

Dubieuze rol headhunters bureau

Na het lezen van de uitspraak van de raad blijft bij mij toch een gevoel achter dat  CV pimpen niet alleen op het bordje van de sollicitant ligt. Wat is de rol van de headhunter in het bovenstaande verhaal? In mijn ogen een niet onbelangrijke partij die had moeten waken over de kwaliteit van de kandidaten die ze hebben geleverd. Ik weet dat er in de praktijk veel bureaus werken met een zogenaamde sjabloon, waar je als kandidaat de gegevens in moet zetten en waarin vaak niet je gehele CV gezet kan worden. Verder bewerken bureaurecruiters vaak het CV zó, dat deze aantrekkelijker wordt en is voor de klant.

Wie manipuleerde bovenstaande CV?

Wellicht was het een idee of een suggestie van de headhunter. Gedreven om zo snel een fee op te kunnen strijken en de klant te helpen bij het invullen van de positie. Tja, als kandidaat wil je graag een leuke baan en die headhunter weet toch wel wat goed is?!?! Hij is de deskundige! Toch?

Natuurlijk mag er ook worden uitgegaan dat een goede headhunter kritisch naar het CV kijkt en goed doorvraagt en doorzaagt op de werkervaringen en op de data. Eigenlijk is het dus ook behoorlijk
slecht werk van de headhunter.

Slechte sollicitatiegesprekken

Bovenstaande lezende, dacht ik ook aan de vele gesprekken die kandidaat gevoerd moet hebben voordat hij een aanbod kreeg.  Wat zijn het dan ook waardeloze ambtenaren geweest waar de kandidaat mee heeft gesproken. Van goed doorvragen en STARREN hebben ze daar waarschijnlijk nog nooit gehoord. Naar mijn mening kun je dus niet alles op het bordje van de kandidaat leggen.

Casus herplaatsing kandidaat

Al eerder was er een dergelijke zaak aan de Raad voorgelegd. In 2005 was er ook een zaak waar een sollicitant informatie had achtergehouden/verzwegen. In deze zaak komt de Raad echter tot een hele andere conclusie.
In deze casus schrijft een sollicitant in zijn curriculum vitae dat hij “heden” respectievelijk “momenteel” met bepaalde werkzaamheden belast is. In werkelijkheid blijkt de sollicitant echter al een aantal jaren herplaatsing kandidaat te zijn en geen werkzaamheden meer te hebben.

De Centrale Raad van Beroep kan de opvatting van de sollicitant, dat de achterwege gelaten informatie niet relevant zou zijn voor de werkgever, niet delen. De Raad is van oordeel dat, de bij de sollicitant bestaande overtuiging dat hij de functie niet zou hebben gekregen als de werkgever op de hoogte zou zijn van de niet gewerkte periodes, reeds wijst op de relevantie van die informatie. De
sollicitant had behoren te beseffen dat zijn handelwijze niet strookte met de eisen van integriteit. De Raad oordeelt dat niet gezegd kan worden dat het verstrekken van onjuiste inlichtingen redelijkerwijs niet aan de sollicitant verweten kan worden.

(CRvB 2 juni 2005, LJN: AT 7260)

Conclusie

In een sollicitatiebrief en op je CV mag je je beste beentje voorzetten. Een beetje overdrijven mag, maar het bewust niet vermelden van essentií«le zaken mag dus niet. Het vermelden van zaken die in strijd zijn met de waarheid, is vragen om moeilijkheden. Dat geldt zowel voor brief/mail, maar ook voor de informatie die je in je curriculum vitae (CV) zet. Als je een te mooie voorstelling van zaken geeft over je arbeidsverleden of opleidingen en studies kan dat vergaande juridische gevolgen hebben.

Bij de overheid kun je dus als je wordt aangenomen op basis van onjuist verstrekte gegevens (alsnog na 2 jaar) worden ontslagen. De sollicitant heeft dus een informatieplicht ten opzichte van zijn (potentií«le) werkgever en zal dus naar waarheid moeten antwoorden. Alle informatie die relevant is, kan en mag hij dus niet verzwijgen.

(Kijk ook eens naar de Sollicitatiecode voor een transparant proces, maar ook naar wetgeving over gelijke behadeling, wet op de medische keuringen.)

Bron: CRvB 10 november 2011, www.rechtspraak.nl: LJN, .”¨(CRvB 2 juni 2005, LJN: AT 7260)


Delen

5 comments on “Gij zult niet liegen of bedriegen op Uw CV

 1. Pingback: Jij luistert vandaag toch ook naar RecruiterFM? | HI-RE Social Medium

 2. Koen Roozen

  Laten we voor alle duidelijkheid het volgende stellen: een kandidaat is altijd verantwoordelijk voor wat er op zijn CV staat, ook al wordt het door een intermediair gestuurd of aangepast.

  Tegelijkertijd zou het zo maar kunnen zijndat het bureau aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor het verstrekken van onjuiste informatie. Het weglaten van informatie die een profiel diffuus maken kan, maar het oprekken van datums is van een heel andere orde. Het is mij onbekend of hier al jurisprudentie over beschikbaar is.

  Tot slot: het lijkt mij tot de basistaak/-competentie van een selecteur te behoren om de chronologie en data te toetsen. Als je 2010 ziet staan, dan wil je toch weten of het januari of december is?

 3. Wil Houtzager

  Wij leveren een integriteittest aan de markt waarin ondermeer vragen op dit punt worden gesteld. Je staat er versteld van hoeveel Nederlanders menen dat er wordt gelogen op CV’s. En er oprecht van overtuigd zijn dat iedereen dat doet. Dat suggereert een norm waarin het geoorloofd is om jezelf met alle middelen te verkopen.

 4. Pingback: Hi-RE's Keek op de week - Weekoverzicht week 2 | HI-RE Social Medium

 5. Herman van Raaphorst

  Voorop staat natuurlijk dat het cv een eerlijke afspiegeling moet zijn van opleiding en ervaring en dat je daar als sollicitant voor 100% voor verantwoordelijk bent. De uitspraak van de Raad is in die zin dan ook terecht.

  Niettemin verbaast het mij dat de werkgever 2 jaar na dato nog meent dat het verstoppen van 2 werkloosheid periodes relevant is. En bekruipt mij de vraag wat de werkelijke reden voor het ontslag is. Was het disfunctioneren en is dat te wijten aan de verzwegen periodes?

  Overigens is er in de financiele wereld al jaren een verplichting om voor iedere nieuwe werknemer een Pre Employment Screening uit te voeren. Die is met name gericht op een controle van de opleiding en ervaring die in het CV is vermeld. Is het werk van een ambtenaar van zo weing belang dat een dergelijke controle overbodig is?

Comments are closed.