Ontslag regels: straf voor ondernemers

Delen

Ontslag wegens lifestyleDikke, zieke, sportieve, rokende, drinkende, blowende medewerkers zijn een onevenredige zware last voor werkgevers. Zo doen de berichten in de media ons geloven. En dan mag de werkgever zich nog niet eens bemoeien met het privéleven van diezelfde medewerker. Moeten ontslagrecht en ziektewet op de schop? Of bestaan er andere mogelijkheden voor de werkgever?

Straffen met ontslag

Uit de berichtgeving afgelopen week ontstaat het beeld dat mensen die zich in hun privéleven niet gezond gedragen moeten kunnen worden ontslagen. Alsof dit niet al langere tijd zo zou zijn, lijkt het. Afgezien van het feit dat genoemde voorbeelden zeker wel tot grote problemen voor de werkgever kunnen leiden, kennen het arbeidsrecht en sociale zekerheid altijd al de mogelijkheden afscheid te nemen van een nietwillende medewerker.

Praktijkvoorbeeld

Een medewerkster van een klant van mij was met grote regelmaat ziek thuis. Uit het eerste verzuimgesprek dat ik met haar voerde, bleek dat er meerdere problemen in het privéleven speelden. Op zich is dat geen reden voor een ziekmelding. Maar haar dwingen aan het werk te gaan terwijl de problemen blijven, leidt zeker niet tot een oplossing. Tijdens het gesprek met deze medewerkster heb ik met haar afgesproken dat zij haar werkzaamheden weer zou hervatten en we tegelijkertijd actief aan het werk gaan in het oplossen van haar privéproblemen. Dit leidt in vrijwel alle gevallen tot een positief resultaat.

Feitelijk is dit dezelfde weg als bij een medewerker die werkt aan herstel van een ziekte, terwijl tegelijkertijd aan (gedeeltelijke) hervatting van de arbeid wordt gewerkt. In de meeste verzuimsituaties werkt deze benadering uitstekend. Niet de ziekmelding, maar de kern achter de ziekmelding wordt aangepakt.

In de situatie met deze medewerkster bleek al snel dat zij op geen enkele wijze haar best deed om tot oplossing van haar privésituatie te komen; zij werkte hierin niet mee. Ze hield zich bovendien niet aan de afspraak weer te gaan werken. Dat leidde tot ontslag van deze dame.

Rol van de werkgever

Haar werkgever heeft geen enkel probleem met de inrichting van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. De medewerkster uit het praktijkvoorbeeld was de bekende uitzondering die de regel bevestigt. In iedere andere vergelijkbare situatie zijn we altijd tot oplossingen gekomen en zijn de arbeidsrelaties tot ieders tevredenheid blijven voortbestaan.

Belang werkgever

Werkgevers hebben er alle belang bij dat de beeldvorming uit de media niet maatgevend gaat worden. Juist nu zal alle aandacht gericht moeten zijn op de kwaliteit van de arbeidsrelaties. Zeker met het oog op de veranderende arbeidsmarkt. Waar medewerkers zelf geen belang zien bij een goede arbeidsrelatie, biedt het arbeidsrecht voldoende ruimte aan de werkgever om uit elkaar te gaan.

Meer lezen van Simon Stoltz? Simon schreef ook:

HRM: Ondernemers nemen bedrijf onder handen
Wat kost strategisch HRM?
HRM: Talent aantrekken zonder geld
Talent: Volksvermaak nummer 1!
De beste interim professional faciliteert
Werkgevers in oorlog om talent


Delen

1 comment on “Ontslag regels: straf voor ondernemers

  1. Pingback: HRM : Aanmodderen of ontslag | HI-RE Social Medium

Comments are closed.