Persbericht: 167.000 (ex-)technici willen terug de techniek in

Delen

Steeds meer concurrentie op de arbeidsmarkt voor de gunst van technici

In Nederland zijn er veel mensen die een technische studie hebben afgerond, maar uiteindelijk niet meer werkzaam zijn in de techniek. Van deze groep vindt 34 procent het aantrekkelijk om weer een technische functie uit te voeren, wat neerkomt op 167.000 personen. Daarnaast wil 42 procent van deze groep zich bijscholen als zij hierdoor een aantrekkelijke functie kunnen bemachtigen, zo blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Steeds meer werkgevers vechten om de gunst van technici

Op basis van het AGO is bekend dat in Nederland 409.000 personen met een technische opleiding in een technische functie werken. Dat is 45% van de 907.000 personen met een technische opleiding die beschikbaar zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een technische opleiding is met 1,65 miljoen personen nog groter, maar deels niet meer beschikbaar. (bron:cbs.nl). Naast werkzaam zijn in aanverwante beroepen als productie (19%), ICT (15%) en transport (13%), werkt een groot gedeelte ook in R&D en managementfuncties. Tegenwoordig zien we dat technici, met name studenten, steeds vaker gerekruteerd worden door banken- en verzekeraars, consultancy en energiemaatschappijen. Hierdoor neemt de vanzelfsprekendheid steeds verder af dat technici in de techniek gaan of blijven werken.

167.000 (ex-)technici willen stap terug naar de techniek maken

Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn 498.000 personen met een afgeronde technische studie die momenteel geen technische functie vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 34 procent van deze groep werken in de techniek nog steeds aantrekkelijk vindt en dat 42 procent bereid is zich te laten bijscholen voor een aantrekkelijke functie. Dit laatste hoeft niet per definitie voor een technische functie te zijn. Wel rechtvaardigt dit de conclusie dat de arbeidsreserve van technici met interesse in een technische functie op de Nederlandse arbeidsmarkt nog aanzienlijk is en minimaal 167.000 personen groot. De arbeidsreserve karakteriseert zich voor het grootste gedeelte (72%) uit laag- en middelbaar opgeleiden, 20 procent HBO’ers en 8 procent WO’ers. Naast een goed salaris en een vast contract, vindt deze groep het van onderscheidend belang dat ze in een nieuwe functie zelfstandigheid en afwisseling van de werkzaamheden terug vinden. Door onder andere dit te bieden in combinatie met een opleiding/bijscholing is het mogelijk om een deel van deze arbeidsreserve te enthousiasmeren om weer te gaan werken in de techniek.

Een grote visvijver waar te weinig rekening mee wordt gehouden

De Raad van Werk en Inkomen (RWI) meldt dat de vraag naar technici in de komende jaren substantieel zal toenemen, onder andere veroorzaakt door de hoge uitstroom van gepensioneerden en een te lage instroom van jongeren die een technische opleiding willen volgen. In reactie op deze ontwikkeling presenteerde de politiek in april 2012 een nieuw plan waarbij de overheid jongeren wil enthousiasmeren om techniek te studeren. Op lange termijn kan het bedrijfsleven profiteren van de toenemende instroom van technici van onderaf. Uit analyses van Intelligence Group blijkt dat er juist op de huidige arbeidsmarkt nog veel technisch arbeidspotentieel aanwezig is. “Het is interessant voor het bedrijfsleven, onderwijs en politiek om zich ook te richten op de omscholing van bestaand technisch talent” aldus Martin Hendriks arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group. “Het volume van deze groep is groot en de affiniteit met het vak reeds aanwezig. Er is veel technisch potentieel aanwezig in Nederland. Alleen moet het wel op de juiste manier worden aangeboord.”

Technische verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 per kwartaal wordt afgenomen door Intelligence Group. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van 2011- 2012, bestaande uit 23.599 respondenten.

Bron: Persbericht


Delen

1 comment on “Persbericht: 167.000 (ex-)technici willen terug de techniek in

  1. Pingback: Hi-RE’s Keek op de week – HRM Weekoverzicht week 23 | HI-RE Social Medium

Comments are closed.