Steeds meer mensen gebruiken smartphone bij zoeken baan

zoeken baan mobile
Delen

zoeken baan mobile

39 Procent van de beroepsbevolking met smartphone en/of tablet zoekt inmiddels “˜mobile’ op een baan. Onder actieve baanzoekers is dit al 95%. Verder blijkt dat 11% van de baanzoekers primair met een smartphone of tablet op zoek gaat naar een baan. Voor 68% ligt dit zoekgedrag tussen mobile en desktop gelijk. Daarbij valt op dat de telefoon vooral “˜ad-hoc’ wordt gebruikt om vacatures te bekijken. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) uit het derde kwartaal 2012 in opdracht van 123mobile.nl, een Nederlands samenwerkingsverband van mobile pioniers in recruitment

Sterke opmars zoeken baan mobile

Mobile op zoek gaan naar een nieuwe baan gebeurt steeds vaker. Van de Nederlandse beroepsbevolking met een tablet en/of smartphone geeft 11% van de actieve baanzoekers aan al vaker “˜mobile’ naar vacatures te kijken dan met de desktop. Van de latente baanzoekers is dit bijna 1 op de 4, waarmee mobile een interessant instrument is om deze lastige doelgroep te bereiken. Van de actieve baanzoekers gebruikt 58% zijn tablet in zijn zoektocht en 74% zijn smartphone. Deze resultaten liggen in lijn met de waarnemingen die Google maakte op het Mobile Recruitment Conference op 23 oktober 2012 in Londen, waarbij Google aangaf dat inmiddels 1 op de 5 zoekopdrachten naar vacatures mobile is. Wetende dat steeds meer mensen “˜mobile’ worden en werkgevers steeds vaker hun vacatures op deze manier gaan aanbieden, maakt dat we aan het begin staan van deze nieuwe manier van orií«nteren en werven.

zoeken-baan-mobile

Verwachte veranderingen in orií«ntatie en werving

Doordat mobile zo sterk in opmars is, zullen waarschijnlijk een aantal vanzelfsprekendheden en spelregels in de werving van nieuwe werknemers veranderen. Zo zullen werkgevers hun vacatures passend moeten maken voor mobile. Nu heeft slechts 3% van de werkgevers een “˜mobile vriendelijke’ werkenbij-website. Een interessante shift ligt bijvoorbeeld op het moment dat naar vacatures wordt gekeken. Orií«nteren op een nieuwe baan vindt nu vooral plaats onder werktijd terwijl mobile gebruik veel meer in de avonduren plaatsvindt. Daarmee zien we dat het orií«ntatiemoment mogelijk meer naar de avonduren verschuift en TV als ondersteunend kanaal interessanter wordt. Ook leent mobile zich beter voor guerrilla-achtige werving en meer voor de werving van latente baanzoekers.

“In Amerika en de UK is er al veel meer aandacht voor de enorme mogelijkheden die mobile recruitment biedt” , aldus Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group“Nu inspringen op de nieuwe mobile mogelijkheden biedt werkgevers veel nieuwe kansen op succes in werving op de arbeidsmarkt. Tijdens 123Mobile Day op 12 december zal daarom voor de eerste keer in Nederland een specifieke conferentie over die onderwerpen plaatsvinden met alle belangrijke stakeholders op gebied van mobile recruitment”

Technische Verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 per kwartaal wordt afgenomen door Intelligence Group. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van het derde kwartaal 2012, waarin 2503 personen zijn ondervraagd. Voor dit onderzoek zijn er in totaal zijn er 333 actieve baanzoekers 1.181 latente baanzoekers geanalyseerd.

– persbericht –


Delen

1 comment on “Steeds meer mensen gebruiken smartphone bij zoeken baan

  1. Pingback: HRM Weekoverzicht – Hi-RE’s Keek op de week 47

Comments are closed.