Salaris en vast contract minder belangrijk dan werkgever denkt

      Reacties uitgeschakeld voor Salaris en vast contract minder belangrijk dan werkgever denkt
salaris
Delen

salaris

47%van de Nederlandse werknemers hecht meer waarde aan persoonlijke ontwikkeling dan aan een vast contract. 84% van de werkgevers  is er echter van overtuigd dat werknemers een vast contract als primaire arbeidsvoorwaarde het belangrijkste vinden. Dit blijkt uit online onderzoek van ISBW Opleiding en Training, onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep.

Ook over het belang van salaris leeft er bij de werkgever een ander idee dan bij de werknemer. 80 procent van de werkgevers denkt dat de hoogte van het salaris voor werknemers belangrijker is dan de opleidingsmogelijkheden, maar bijna twee op de vijf Nederlandse werknemers (39%) geeft aan opleidingsmogelijkheden belangrijker te vinden dan de hoogte van het salaris.

Secundaire voorwaarde

Over ontwikkelingsmogelijkheden als secundaire arbeidsvoorwaarde zijn werkgevers en werknemers het wel met elkaar eens. Op de vraag of de mogelijkheid tot ontwikkeling de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde is, antwoordt 80 procent van de werknemers en 70 procent van de werkgevers instemmend.

Else Slegers, algemeen directeur van ISBW: “Het is opvallend om te zien dat werkgevers het idee hebben dat werknemers zoveel waarde hechten aan een vast contract en salaris, terwijl dat in veel mindere mate het geval is. In deze economisch onzekere tijden kunnen werkgevers soms geen vast contract bieden. Het is dus goed je als werkgever te realiseren dat het bieden van opleidingsmogelijkheden in plaats van een vast contract ook voor voldoende binding van werknemers kan zorgen. Bovendien sluiten werkgevers hiermee aan bij de trend dat werknemers zelfontplooiing steeds belangrijker zijn gaan vinden. Het is aan de werkgever om deze wens van werknemers voldoende te faciliteren.”

– persbericht –

De afgelopen week nog meer op Hi-RE.nl

Recruitmenttrends volgens Kevin Wheeler
Bah, de werkelijkheid past niet
Personeel ontslaan: eerst langs het UWV!
Consistente boodschap in vacatures belangrijk
Talent op de arbeidsmarkt moeilijk in beweging te krijgen door crisis
In en uit de Bijstand: een kwestie van kiezen!


Delen