Financiering kinderopvang vooral taak van ouders zelf

      Reacties uitgeschakeld voor Financiering kinderopvang vooral taak van ouders zelf
financiering kinderopvang
Delen

financiering kinderopvang

Bijna 40 procent ven de bevolking vindt dat de financiering van de  kinderopvang vooral een taak van ouders zelf is,  18 procent ziet dit primair als een taak van de overheid, 11 procent vindt dat het de taak is van de werkgevers en 32 procent is van mening dat de kosten gedeeld moeten worden tussen ouders, overheid en werkgevers.

Voorkeur financiering kinderopvang naar gebruik van betaalde opvang, 2012

financiering kinderopvang

Ouders met kinderen in de kinderopvang betalen liever niet alles zelf

Ouders met jonge kinderen vinden minder vaak  dat vooral ouders de opvang moeten bekostigen. Minder vaak dan dan personen zonder jonge kinderen. Dat geldt vooral voor de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen. Van hen vindt nog maar tien procent dat vooral ouders voor de kinderopvang moeten betalen. Van de ouders die geen gebruik maken van kinderopvang vindt ruim een kwart dat.

Eigen bijdrage kinderopvang neemt toe

In 2007 werd er 2,3 miljard euro uitgegeven aan kinderopvang. In 2011 was dit 3,9 miljard euro. De overheid en werkgevers financierden hiervan het grootste deel (73 procent in 2011), maar de bijdrage van ouders neemt wel toe. In 2007 betaalden zij 19 procent, in 2011 is dit gestegen naar 27 procent.

Bron: CBS


Delen