Arbeidsmarkt – Sigaar uit eigen doos

arbeidsmarkt - online vacatures JObfeed Q2
Delen

Zeker, de arbeidsmarkt moet anders georganiseerd worden; dat staat vast. Die beweging is al in gang gezet; we zitten in een omslagfase op dat punt. Maar het moet wel op basis van realisme en niet vanuit technocratisch opportunisme gebeuren.

In de Volkskrant van 27 december 2012 wordt melding gemaakt van een vertrouwelijke instructie door de AWVN (de vereniging van de grootste leden van de werkgeversorganisaties) aan hun CAO-onderhandelaren. Deze instructie luidt:

• Laat werknemers extra vakantiedagen, verlof en atv-dagen laten uitbetalen voor koopkrachtbehoud;
• Schaf jubileumuitkeringen voor werknemers af;
• Maak pensioen onderdeel van de CAO, zodat het een gewone arbeidsvoorwaarde wordt;
• Maak beloning afhankelijk van het individuele presteren van de werknemer of de onderneming;
• Schaf maatregelen af om ouderen te ontzien en ook bijzondere verlof regelingen, bovenwettelijke vakantiedagen en atv-dagen;

Voor een deel vindt AWVN dat zaken geheel afgeschaft kunnen worden, omdat zij niet langer passen in een modern beloningsbeleid. Voor het overige vindt zij dat de waarde van de maatregelen door de werkgevers in een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget van de werknemers gestopt moeten worden.

AWVN stelt: “Het is niet de taak van werkgevers om lastenverzwaringen te compenseren”. Ze legt voor een deel de rekening bij de werknemers, maar voor een belangrijk deel ook bij haar eigen leden: de werkgevers.

De illusie van cijfers

Het is een technocratische benadering die AWVN hanteert, net zoals onze Nederlandse en Europese politici dat doen. Het is eenvoudig te stellen, dat de maatregelen van AWVN bezuinigingen opleveren. Daarentegen veroorzaakt zij met haar voorstellen nieuwe kostenverhogingen voor werkgevers. Want wat is het verhaal achter de cijfers?

CAO’s overbodig

Feitelijk maakt AWVN het bestaan van CAO’s overbodig. Haar voorstellen zijn een verregaande liberalisering van de arbeidsverhoudingen. Werkgevers en werknemers spreken persoonlijke arbeidsvoorwaardenbudgetten af en beloningen worden individueel geregeld. Bij een tekort aan gekwalificeerde werknemers zullen beschikbare krachten juist een hogere prijs kunnen afdwingen voor de arbeid die zij leveren. Werkgevers die hieraan niet meewerken zullen de slag om talenten gaan missen en met blijvende personeelstekorten worden geconfronteerd. Crisis of niet, het tekort aan talenten klopt wel aan onze deur.

Realisme

Zeker, de arbeidsmarkt moet anders georganiseerd worden; dat staat vast. Die beweging is al in gang gezet; we zitten in een omslagfase op dat punt. Maar het moet wel op basis van realisme en niet vanuit technocratisch opportunisme gebeuren. Laten we eerst eens zorgen dat we 2013 goed doorkomen en daarin de basis gaan te leggen voor een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst, zonder elkaar onnodig onder druk te zetten met sigaren uit eigen doos.


Delen

About Simon Stoltz

Vanuit Coadin BV Werk ik als interim (HR) manager en adviseur, maar ook als raadsman in arbeidszaken en bestuursrechtelijke kwesties. Recent heb ik mijn laatste interim opdracht afgesloten als hoofd P&O voor een Wsw bedrijf waar ik eindverantwoordelijk was voor de implementatie van arbeidsontwikkeling als primair proces. Ik mag graag columns schrijven op mijn weblogs hradviseur.wordpress.com en ingrijpen.wordpress.com en ik ben te volgen op twitter.

 

De artikelen van Simon Stoltz op Hi-RE.nl vind je hier...

1 reactie op “Arbeidsmarkt – Sigaar uit eigen doos

  1. Pingback: Opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst moet « Werken in een Callcenter

Geen reactie mogelijk.