Belastingaangifte 2012: Tip 7

      Reacties uitgeschakeld voor Belastingaangifte 2012: Tip 7
Belastingaangifte 2013
Delen

Belastingaangifte 2012

Het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting 2012 ploft binnenkort weer bij veel mensen op de mat. Het overgrote deel van de lezers zal deze belastingaangifte 2012 digitaal doen.

De komende weken geef ik een dagelijkse tip op dit blog. Want niet iedereen is thuis in de wereld van de fiscus.
Om het leesbaar te houden bespreek ik dagelijks één vraag van het aangiftebiljet of een onderdeel daarvan. Alle tips zijn natuurlijk de komende tijd terug te lezen op dit blog.

Vandaag is het de beurt aan Tip 7 over de belastingaangifte 2012.

Tip 7 gaat over het doen van vrijwilligerswerk en (het afzien van een) kostenvergoeding daarvoor.

Allereerst, hoe ziet de wet en de belastingdienst vrijwilligerswerk?

In een moeilijke zin wordt daarover gezegd: Er is sprake van vrijwilligers(werkzaamheden) indien de eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en het karakter heeft van een kostenvergoeding. Daarnaast mogen de vergoedingen niet hoger zijn dan ten hoogste € 150 per maand en € 1500 per kalenderjaar. Het mag niet zo zijn dat men het werk bij wijze van beroep verricht. Bij een beloning die aangemerkt kan worden als een marktconforme beloning is geen sprake van vrijwilligerswerk.

Om aan het begrip “marktconforme beloning” nader inhoud te geven heeft de belastingdienst het standpunt ingenomen dat: “men voor alle vrijwilligers op voorhand ervan uitgaat dat bij een vergoeding van ten hoogste € 4,50 per uur geen sprake is van een marktconforme beloning (dit komt overeen met 80% van het wettelijk minimum uurloon). Voor vrijwilligers onder de 23 geldt € 2,50 per uur.”

Tot zover de fiscale omschrijving van het begrip vrijwilligerswerk en maximaal toegestane vergoeding daarvoor.

Maar er zijn genoeg vrijwilligers die veel voldoening hebben in het werk dat zij doen en daarvoor helemaal geen vergoeding willen hebben. Dit ondanks de kosten die zij voor dit werk maken. Te denken valt aan (regelmatig terugkerende) reiskosten. Naar een vergadering, een cliënt of andere bestemming. Bijvoorbeeld voedselpakketten rondbrengen, drukwerk vanuit een kerkelijk genootschap of zelfs kleding naar bijvoorbeeld Polen, Roemenië of enig ander land.

Maar het kunnen ook de kosten van privé telefoon, postzegels of ICT zijn.

Wanneer u deze kosten maakt en afziet van een vergoeding daarvoor, kunnen zij als gift worden beschouwd. Voorwaarde is wel dat de instelling, waarvoor u deze kosten maakt en niet vergoed wil krijgen, erkend wordt als een ANBI instelling. Ofwel in normaal Nederlands: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om deze dagelijkse tip niet al te lang te maken ga ik in Tip 8 nader op deze mogelijkheid, vergoeding omzetten in een gift,  in.


Delen