Mannen hebben steeds vaker een deeltijdbaan

      Reacties uitgeschakeld voor Mannen hebben steeds vaker een deeltijdbaan
Deeltijdbaan mannen
Delen

Deeltijdbaan mannen

Mannen werken steeds vaker in deeltijd. Werkte begin 2001 nog maar 12 procent van de mannen in deeltijd, in het derde kwartaal van 2012 was dit al 17 procent. Vooral bij mannen tussen de 15 en 25 is het aandeel mannen met een deeltijdbaan gegroeid.

Mannen werken vaker tussen de 20 en 35 uur

Ruim 4 miljoen mannen tussen de 15 en 65 jaar maakte in het derde kwartaal van 2012 deel uit ven de werkzame beroepsbevolking. 83 procent van deze mannen heeft een voltijdbaan (35 uur of meer), maar het aandeel van mannen dat tussen de 20 en 35 uur per week werkt, neemt toe. Werkte begin 2011 nog 10 procent van de mannen 20 tot 35 uur per week, in het derde kwartaal van 2012 was dit gestegen tot 14 procent. Bjna 3 procent van de mannen werkt minder en heeft een deeltijdbaan van 12 tot 20 uur. Dit aandeel is al jaren vrijwel constant

Mannen met een deeltijdbaan, werkzame beroepsbevolking, kwartaalcijfers

deeltijdbaan 1

 

Vooral jongere mannen hebben deeltijdbaan

Vooral mannen van 15 tot 25 jaar zijn vaker in deeltijd gaan werken. Het aandeel jonge werkende mannen met een deeltijdbaan groeide tussen begin 2001 en het derde kwartaal van 2012 van 30 procent tot 46 procent. Maar ook mannen van 25 tot 55 gingen meer in deeltijd werken. Wel is bij mannen van deze leeftijd het aandeel met een deeltijdbaan met 12 procent in 2012 betrekkelijk klein. Van de 55-plussers werkt één op de vijf in deeltijd. Dat is evenveel als in 2001.

Mannen met een deeltijdbaan naar leeftijd, werkzame beroepsbevolking

deeltijdbaan 2

 

Jonge mannen zouden graag meer willen werken

De meeste mannen willen niets veranderen aan het aantal uur dat ze werken, maar blijkt uit de cijfers wel dat in alle leeftijdsgroepen het aandeel mannen dat meer uren wil werken is toegenomen, terwijl het aandeel dat minder uren zou willen werken of stoppen met werken is afgenomen. Jonge werknemers zouden het liefst het aantal uren dat ze werken, zien toenemen. 13 procent van deze jonge mannen geeft aan meer uurtjes te willen maken. Het aandeel werknemers dat minder wil werken is het grootst onder de 55-plussers (12 procent).

Mannelijke werknemers die meer of minder uren willen werken, werkzame beroepsbevolking

deeltijdbaan 3

Bron: CBS

 

 


Delen