Recruteren bij burgerinitiatieven

Zelforganisatie
Delen

Zelforganisatie

Burgers nemen zelf het initiatief en gaan hun omgeving vorm te geven. Door gebruik te maken van nieuwe media is samenwerken, persoonlijk contact en recruitment mogelijk geworden. Maar er is meer, deze initiatieven maken bovendien gebruik van nieuwe organisatie vormen die meer gebaseerd zijn op zelforganisatie en interactie tussen individuen.

Zelforganisatie

Kenmerken van deze organisatievormen in onze toch wel, complexe maatschappij,  is dat het gedragsrepertoire voldoende acties en functies moet hebben om alle uitdagingen aan te kunnen. Niet alleen het vinden van een oplossingen vergt een grote behendigheid, maar ook het verzilveren en vertalen naar implementaties vergt een grote variatie aan functies. Zelforganisatie ondersteunt dit proces en stelt een organisatie in staat deze lenigheid te ontwikkelen. Zouden we het interactie model gebaseerd op biologisch principes willen transformeren naar een organisatie, dan dienen we in iedere geval aandacht te besteden aan de volgende zaken welke hierna worden opgesomd. De biologische principes zijn te vinden in mijn blog ‘Blijf je verbazen!’ .

Zaken van belang voor de organisatie vormen:

 • Gemeenschappelijk gedragen/erkende richting  het belang van het hebben van een “Missie”.
 • Gemeenschappelijk geaccepteerde gedragswijzen, en/of interpretatiekaders. Simpele regels.
 • De mindset van de individuele deelnemer (organisatiegerichtheid).
 • De taakverdeling, respectievelijk verdeling van te bestede tijd aan taken tussen explorateurs en exploiteurs (mede in het licht van de omvang van de organisatie en evt andere factoren als turbulentie, noodsituatie,..).
 • Organisatiecultuur (erkenning van noodzaak van zelforganisatie in dynamische/ hectische/ onvoorspelbare omgeving).
 • Organisatievoorwaarden (voorwaarden om exploratiegedrag, interactie, zelfsturing mogelijk te maken).
 • Diversiteit van belang bij oplossing problemen. Totale diverse populatie is instaat oplossingen te generen door diversiteit. Omvang populatie is een managementvraagstuk. Selectie van populatie (lees organisatie) genereert altijd een sub-optimale oplossing.
 • Gemeenschappelijk gedragen/erkende richting zien we de volgende aandacht.
 • Exploreren (random bewegen) en interacteren (informatie en kennis uitwisselen).
 • Een zekere massa, aantal leden van de organisatie.

Hierbij de uitzending waar ik over sprak, Harrie Vollaard is de collega waar ik mee heb samengewerkt. De boodschap is: Sturen op interactie, sociale cohesie creëren en… loslaten!


Delen

About Bernard Alfons Schoemaker

Opleiding RUL geologie en bedrijfskunde aan de interfaculteit te Delft.

Na het afstuderen werkzaam geweest bij diverse onderdelen van het ministerie van Financiën.

Sinds 1997 werkzaam bij de Rabobank, eerst op internationaal terrein bij global IT, daarna betrokken geweest bij het e-commerce project e-HRM en vervolgens werkzaam bij credit risk management als information manager. Thans werkzaam als informatie Architect bij Rabobank groep ICT  en sinds enige jaren staat interactiemanagement en wat kunnen wij leren van mieren centraal. Mieren zijn individueel dom maar samen slim, ra ra  hoe kan dat? De kern is informatie neeleggen en lezen iets dat we nu op het web veel tegen komen. In het artikel “Loslaten geeft beter resultaat”in het FD van 12-08-2010 staat daar meer over te lezen.

Tot slot;  zweefvliegen is  mijn passie.

1 comment on “Recruteren bij burgerinitiatieven

 1. Pingback: HRM Weekoverzicht – Hi-RE’s Keek op Week 6 « Werken in een Callcenter

Comments are closed.