Social media nauwelijks gebruikt om in beeld te komen bij bedrijven

HR & Social media - #HRsocialSurvey
Delen

Social Media vinden baan

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) geeft de voorkeur aan het sturen van een gerichte sollicitatie om in beeld te komen bij bedrijven waar ze willen werken, gevolgd door een open sollicitatie, met 44%. Social media worden door 8 procent van de Nederlanders gebruikt. Alleen jongeren maken hier iets vaker gebruik van om in beeld te komen bij potentiële werkgevers. Ook schrijven zij zich meer in bij talentpools. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group waar per kwartaal 5.000 personen voor worden ondervraagd.

Nederlanders willen op een directe manier in beeld komen bij bedrijven

Nederlanders kiezen vooral voor een gerichte sollicitatie om in beeld te komen met werkgevers. Meer dan een kwart zet daarnaast het eigen netwerk in. ZZP’ers daarentegen gebruiken het vaakst hun netwerk om in contact te komen met bedrijven (44%). Daarnaast maken Nederlanders met een hogere opleiding, meer gebruik van hun eigen netwerk dan Nederlanders met een lager opleidingsniveau. De (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking kiest er vooralsnog voor om via de geijkte kanalen in beeld te komen en minder voor nieuwere kanalen, zoals social media en talentpools.

Manieren om in beeld te komen bij bedrijven

%

Via een gerichte sollicitatie

45%

Via een open sollicitatie

44%

Ik zet mijn eigen netwerk in

27%

Ik benader de recruiter

10%

Ik benader bedrijven via social media

8%

Ik schrijf me in bij talentpools

7%

Manieren om in beeld te komen bij bedrijven voor de Nederlandse beroepsbevolking. Bron: AGO

Talentpools en social media vooral gebruikt door jongeren

Het inschrijven bij talentpools of het benaderen van bedrijven via social media is nog geen gemeengoed in Nederland. Respectievelijk 7 en 8 procent van de potentiële Nederlandse beroepsbevolking geeft aan op deze manieren in beeld te komen bij bedrijven waar ze willen werken. Social media zijn iets belangrijker voor 20 tot 29-jarigen, maar ook van hen maakt slechts 10% hier gebruik van en daarmee blijft het minder interessant, dan directe manieren van solliciteren. Talentpools worden vooral gebruikt door een nóg jongere groep, namelijk 15 tot 24-jarigen.

”Er wordt flink ingezet op nieuwe media om werklozen en werkzoekenden in beeld te brengen bij werkgevers”, aldus Roos Haasnoot, arbeidsmarktonderzoeker bij Intelligence Group “Wanneer we echter inzoomen op de methodieken die de voorkeur genieten, zien we dat werknemers en werkgevers overwegend de traditionelere methodieken gebruiken om elkaar te vinden. Belangrijk dat werkzoekenden deze methodieken niet vergeten als ze in beeld willen komen bij de werkgever waar zij graag willen gaan werken.

Technische verantwoording

De analyse is gemaakt door onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), een continu onderzoek dat sinds 2003 afgenomen wordt onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal door Intelligence Group. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en ZZP’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De gestelde vraag luidt: “Wat doet u om in beeld te komen bij bedrijven waar u graag zou willen werken?”

– persbericht –


Delen

2 comments on “Social media nauwelijks gebruikt om in beeld te komen bij bedrijven

 1. Aaltje Vincent

  “Wat doet u om in beeld te komen bij bedrijven waar u graag zou willen werken?”

  Op dit moment kent LinkedIn in NL ruim 3,6 miljoen gebruikers, dat is nagenoeg 50% van de beroepsbevolking (CBS). Een prima hulpmiddel om gevonden te worden voor werk via je netwerk, of om vacatures ‘heet van de naald’ , zoals in updates en tweets, te vinden.

  Als je op LinkedIn lid wordt van een groep van je ‘targetbedrijf’ ben je veelal zonder het te weten lid van een talentpool via social media.
  Vele werkzoekers volgen de bedrijven van hun targetlist op LinkedIn en Twitter, niet beseffende dat dit ook een vorm is van ‘bedrijven benaderen via social media’. En ook het opbouwen van een netwerk in hun vakgebied, waar velen aan werken, valt daaronder.

  En social media kunnen een zeer succesvol ondersteunend hulpmiddel zijn bij ‘een open sollicitatie’, een van de aan te vinken mogelijkheden in het AGO.

  Over het meten van LinkedIn schreef mijn coauteur Jacco Valkenburg het volgend blog http://www.recruitingroundtable.nl/2009/07/09/linkedin-als-wervingskanaal-meetbaar/

  Interessant is ook om te weten in hoeverre de online invullers van het AGO het slim gebruiken van social media kennen voor nieuw werk, bijvoorbeeld door middel van een training, boek of door ervaring. Dat bepaalt mede wat je aanvinkt in het AGO.

Comments are closed.