HR-professionals: Video-conferencing in 2016 favoriet

      Reacties uitgeschakeld voor HR-professionals: Video-conferencing in 2016 favoriet
Delen

HR steeds meer video98 procent van de HR-managers zegt dat video-conferencing bedrijven helpt afstanden en culturele verschillen te overbruggen en de productiviteit te verhogen.

Een nieuwe analyse van het wereldwijde onderzoek van Redshift Research in opdracht van Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) toont aan dat HR-managers die video zakelijk inzetten, deze manier van samenwerken tussen nu en drie jaar prefereren boven e-mail als belangrijkste communicatiemiddel. De meerderheid van de respondenten (56 procent) geeft aan dat video in de nabije toekomst hun favoriete zakelijke communicatiemiddel is. Daarmee verslaat video-conferencing e-mail (49 procent) en tele-conferencing (32 procent).

HR-professionals zien voordelen video-conferencing in

Het Polycom-onderzoek onder beslissers binnen bedrijven in twaalf landen laat zien dat bijna iedereen (98 procent) van de HR-managers denkt dat video-conferencing de afstand verkleint en de productiviteit verbetert tussen teams in verschillende steden en landen. Hiermee is aangetoond dat zij de voordelen van video duidelijk inzien.

Het onderzoek van Polycom toont ook aan dat videotechnologie steeds meer doordringt binnen Human Resources-teams over de gehele wereld. Toen hen werd gevraagd naar hun huidige favoriete zakelijke communicatiemethode, noemden de HR-respondenten video-conferencing als derde communicatiemiddel na e-mail (88 procent) en tele-conferencing (62 procent). Andere zakelijke communicatiemiddelen waarvan HR-professionals zeggen dat ze die inzetten, zijn web-conferencing, instant messaging en social media.

HR investeert ook steeds meer in video-sollicitaties

De onderzochte mening van HR-managers wordt onderstreept door een rapport van de Aberdeen Group uit 2013 over talentwerving door middel van video. Dit rapport stelt dat 32 procent van de organisaties investeerde in videosollicitaties, vergeleken met 21 procent van de organisaties in 2012. De drie belangrijkste redenen voor deze groei zijn volgens de Aberdeen Group:

  • reiskosten beperken,
  • selectieprocedures inkorten,
  • kandidaten buiten wervingsgebied bereiken.

“De vooruitgang in technologie en telecommunicatie stelt grote en kleine organisaties in staat om probleemloos te opereren vanaf elke plek”, zegt Mollie Lombardi, vicepresident en hoofdanalist Human Capital Management van de Aberdeen Group. “HR-managers moeten opnieuw kijken naar hoe technologie hen kan ondersteunen om geografische afstanden te overbruggen en hun talentstrategieí«n te heroverwegen om maximaal te profiteren van een bredere talentpool.”

Vanessa Mauree, HR Director bij de Franse retailketen  Alain Afflelou, ondervindt al de voordelen van video voor werving van medewerkers. “Ik interview kandidaten voor functies in het hele land en kan geen beslissingen nemen op basis van een telefonisch gesprek. Ik moet de persoon ook zien om een goede beoordeling te maken. Het is echter te kostbaar om alle kandidaten naar Parijs te laten vliegen. Video-interviews zijn ideaal en maken het mogelijk om meer kandidaten te spreken. Een goed video-interview is even effectief als een persoonlijk gesprek.”

Flexibele werkplekken

Naast werving implementeren organisaties met video ook flexibele werkplekken. Het is bewezen dat dit de productiviteit verhoogt. Hierdoor besteedt een werknemer minder tijd aan woon-werkverkeer en worden de tevredenheid en de loyaliteit van medewerkers verhoogd, omdat ze meer controle hebben over de balans tussen werk en privé.

“Video helpt niet alleen om de kwaliteit en diepgang van onze talentpool te verbeteren en de wervings- en selectietijd te verminderen, het ondersteunt ons ook om toptalent aan de organisatie te binden, omdat men makkelijker toegang heeft tot opleidingsprogramma’s en het een flexibele werkomgeving mogelijk maakt”, zegt Daniel Sonsino, vicepresident Talent Management van Polycom. “Betere werving en selectie, opleiding, personeelsbehoud en flexibel werken zijn meetbaar en zichtbaar. De immaterií«le voordelen van videosamenwerking zijn net zo relevant. Meer vertrouwen, hogere productiviteit, beter intercultureel begrip en effectievere teams zijn allemaal gebieden waarvan data de werkelijke waarde niet kan aantonen – medewerkers moeten het zelf ervaren.”

Invloed content op HRM

Spraak-, video- en contentsamenwerking heeft invloed op veel facetten van Human Resource Management, waaronder personeelsbehoud, betrokkenheid bij de organisatie en training. Video-conferencing, video-opname en video-asset-management zijn oplossingen voor kleinere opleidingsbudgetten, voor wrijving tussen planningen en reizen, en voor weglekkende kennis door natuurlijk verloop en pensioneringen. Dit kan worden gerealiseerd door eenvoudiger en frequenter samenwerken, en on-demand toegang tot training en kennis. De mogelijkheid om trainingen live vast te leggen en later af te spelen voor mensen voor wie dit beter uitkomt, biedt een kostenefficií«nter aanbod van opleidingen en een efficií«nter hergebruik van opleidingskennis.

“Als aanbieder van unified communications- en samenwerkingsoplossingen brengen we in praktijk wat we zeggen als het gaat om het gebruik van videosamenwerkingstools voor het verhogen van de productiviteit en de betrokkenheid van medewerkers”, zegt Sonsino. “Wereldwijd beschikt honderd procent van de medewerkers van Polycom over communicatiemiddelen die een flexibele werkplek faciliteren, zoals video-conferencing voor conferentieruimtes, laptops en mobiele apparaten.”

Een samenvatting van het onderzoek van de Aberdeen Group over de voordelen van video voor HR-professionals en teams over de gehele wereld is te vinden in het rapport “˜Bridging Distance in the Talent Lifecycle‘.

Over het onderzoek

Het onderzoek “˜Global View: Business Video Conferencing Usage and Trends’ werd uitgevoerd door Redshift Research in opdracht van Polycom, Inc.

Redshift Research verzamelde gegevens van 1.205 zakelijke beslissers in vier regio’s en twaalf landen: EMEA (VK, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Polen, Belgií« en Nederland), Zuid-Amerika (Brazilií«), Noord-Amerika (VS) en APAC (India, Singapore en Australií«). Alle enquíªtes werden afgenomen tussen 25 augustus en 9 september 2013. Het onderzoek definieert “˜business decision maker’ als manager, directeur of eigenaar met beslissingsbevoegdheid in het bedrijf. De analyse van de reacties van HR-respondenten werd uitgevoerd in januari en februari 2014.

Over Polycom

Polycom helpt organisaties de kracht van samenwerking te ontketenen. Wereldwijd overbruggen meer dan vierhonderdduizend bedrijven en organisaties afstanden met veilige video-, spraak- en contentoplossingen van Polycom.

– persbericht –


Delen