Verzuim: 3 tips voor duurzaam inzetbare medewerkers!

Delen

verzuim- 3 tips om verzuim te voorkomenU heeft zich vast wel eens afgevraagd waarom bij het ene bedrijf of afdeling het ziekteverzuim hoog is en bij de andere laag. Hoe komt het de ene medewerker doorwerkt wanneer hij zich niet goed voelt, en meldt een ander zich ziek? Waar heeft dat mee te maken? Is het een kwestie van geluk hebben?

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het wel of niet ziekmelden bij de werknemer zelf. Maar vraagt u zich bijvoorbeeld wel eens af of de –zich snel ziek meldende- medewerker wel op de juiste plek zit en of zijn talent en capaciteiten wel ten volle worden benut? Wat doet u met medewerkers die laten merken dat ze niet tevreden zijn over een bepaalde gang van zaken? Luistert u écht naar uw medewerkers?

De vraag wie er nu eigenlijk verzuimt, ligt dan voor de hand: uw medewerker of u als werkgever?

Wat mij opvalt bij de bedrijven die een laag ziekteverzuim hebben, is dat zij, geen enkel bedrijf uitgezonderd, de onderstaande zaken goed op orde hebben.

1. Elk personeelslid is belangrijk

In de bedrijven met een laag verzuim is er nauwelijks sprake van een merkbare hií«rarchie. Alle medewerkers kennen elkaar en weten van elkaar wat ze binnen de organisatie doen. Er is onderling een goede relatie en alle medewerkers worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze toevoegen. Er is goed gekeken in welk team iemand het best past en wat zijn of haar specifieke kwaliteiten zijn. Daarnaast wordt er goed geluisterd naar wat er speelt op de werkvloer maar ook voor privé aangelegenheden is een luisterend oor. Er wordt zo nodig ondersteuning geboden.

verzuim tegengaan door medewerkers te laten doen  waar hun hart en ziel inligt2. Ieder personeelslid werkt met hart en ziel voor het bedrijf

De medewerkers zijn goed op de hoogte van de missie en visie van het bedrijf. Zij weten wat er van hen wordt verwacht en dat het werk wat zij doen van belang is voor het slagen van deze missie. De medewerkers krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen zodat zij hun werk nóg beter kunnen doen. Er wordt geluisterd naar hun inbreng en ideeí«n. Hierdoor ontstaat een bedrijf met gedreven en gepassioneerde medewerkers die hun werk met hart en ziel doen.

3. Elk personeelslid op de juiste plaats

Zoals al gezegd: er is van tevoren goed gekeken naar talenten en competenties van medewerkers waardoor elke medewerker op de juiste plaats binnen het bedrijf zit. Zo doen zij het werk waar zij in uitblinken en het best in zijn. En blijkt dat iemand niet op de juiste plaats zit? Dan wordt gekeken hoe dit op te lossen is. Dit voorkomt dat medewerkers zich na verloop van tijd uitgeblust raken of in een burn-out terecht komen.

Natuurlijk wilt u ook een organisatie waar iedereen op zijn plek zit, iedereen met plezier naar het werk komt en waar verzuim meer uitzondering is dan regel. Neem de bovenstaande punten eens onder de loep wat uw eigen organisatie betreft en kijk eens eerlijk en oprecht waar de verbeterpunten liggen. Hiermee krijgt ook uw bedrijf gezonde en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn.

Verzuim - tevreden en blije werknemers


Delen

About Nicoline van Klaveren

Doe alles wat je doet met hart en ziel, dat is mijn levensmotto. Tegelijkertijd ben ik zeer geïnteresseerd in het volgende:

Waarom doen mensen zoals ze doen? Dat is mijn drijfveer, daar kom ik elke dag mijn bed voor uit. Na het nodige onderzoek bij mezelf, in het verleden maar ook nu nog, raakte ik steeds meer geïnteresseerd in wat anderen beweegt. Ruim 10 jaar geleden begon ik bij een kleine, landelijk opererende arbodienst. Daar kreeg ik o.a. te maken met mensen die zich ziek meldden, maar dat eigenlijk niet waren.

Waarom doen mensen dat? Wat beweegt ze om zich ziek te melden terwijl er eigenlijk iets heel anders speelt. In gesprekken kreeg ik de volgende uiteenlopende redenen te horen: Geen zin, scheiding, ruzie op het werk, gewoon zin in een vrije dag, problemen thuis, financiële ellende, onvrede over de gang van zaken… Daar werd ik door getriggerd.

In 2013 ben ik voor mezelf begonnen. Na een leerzame periode bleek ik het werk bij de arbodienst op de automatische piloot te doen.. Ik had niet echt plezier meer in mijn werk. Maar door al de gesprekken die ik tot dan toe had gevoerd wist ik dat ik actie zou moeten ondernemen. Door zelf de regie in handen te nemen kon ik mij, naast mijn werk als re-integratiespecialist, meer toeleggen op gesprekken die dieper op de zaken ingingen.

Vanaf toen heb ik honderden gesprekken gevoerd en mede door deze gesprekken is veel langdurig verzuim voorkomen. Ook heb ik werkgevers kunnen helpen met exit en outplacement trajecten. In 2014 heb ik de basisopleiding Mediation gedaan die inmiddels is aangevuld met de opleiding tot arbeidsmediator. Ik ben gecertificeerd MfN Registermediator

Daarnaast ben ik Coach voor de HR medewerker en Re-integratiespecialist. Werkgevers in Nederland hebben te maken met de wet- en regelgeving die in Den Haag is bepaald. Ze worden allemaal, groot of klein, over één kam geschoren. Terwijl het verzuimpercentage nogal verschilt of je 4, 400 of 4000 medewerkers hebt. Hoe krom ik het ook vind, feit is dat aan alle verplichtingen moet worden voldaan en goed moeten worden uitgevoerd om geen loondoorbetalingssanctie van maximaal 1 jaar te riskeren. Ik help ondernemers met de opbouw van een Poortwachterproof dossier.

Met vriendelijke groet,

LeanZ

Nicoline van Klaveren

MfN Register mediator

Re-integratiespecialist

T: 06 – 11 06 38 31

1 comment on “Verzuim: 3 tips voor duurzaam inzetbare medewerkers!

  1. Pingback: Verzuim: 3 tips voor duurzaam inzetbare medewerkers! « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.