Hoe laat je managers de juiste dingen doen?

Delen

change managers .Recentelijk las ik een discussie op LinkedIn. De strekking was dat managers onvoldoende weten over veranderen en daarom de verkeerde dingen doen. In de reacties eronder klonken veel instemmende geluiden: managers zouden medewerkers onvoldoende betrekken, gaan te snel, zijn te kort door de bocht of hebben een te grote afstand van de werkvloer. Eigenlijk verschilt het niet zoveel van discussies over medewerkers die iets anders, beter of effectiever moeten gaan doen, maar dat niet willen, weerstand hebben of gewoon niet meegaan.

Hoe realiseer je verandering bij een ander?

De vraag waar het om draait is: hoe krijg je een ander zo ver dat ie, in jouw ogen, de juiste dingen gaat doen?

Waarschijnlijk heb je het volgende al geprobeerd:

 • verteld hoe het wel moet, ondersteund met goede argumenten om de ander te overtuigen
 • risico’s en/of voordelen benoemd
 • door middel van voorlichting kennis vergroot bij de ander
 • inzicht gegeven waarom het toch zo belangrijk/beter is
 • feedback gegeven op constructieve wijze
 • het probleem achter het probleem onderzocht (waar gaat het eigenlijk om) en dit aangepakt
 • een straf-/beloningsmaatregel bedacht

Bovenstaande middelen garanderen geen verandering bij de ander. Jij kan enkel proberen en het is aan de ander om te besluiten ander gedrag te laten zien. In een aantal gevallen zal de ander wel veranderen, in een aantal gevallen niet. Overigens kan er sprake zijn van schijngedrag dat alleen in jouw aanwezigheid zichtbaar is.

Als je alles hebt geprobeerd en het heeft niet het gewenste effect gehad, is er nog één mogelijkheid: kijk naar wat je zelf anders kan doen. Jij bent immers de enige die jezelf kan veranderen. De rustige zomerperiode is bij uitstek het moment om stil te staan bij de manier waarop je iets zegt, doet of aanpakt en het effect dat jouw gedrag oproept bij anderen. Door te reflecteren krijg je nieuwe inzichten waardoor je jouw gedrag kan veranderen. En als jij in de interactie met de ander iets anders of iets onvoorspelbaars doet, moet de ander daar op anticiperen en ontstaat er sowieso een ander patroon. Dit is een machtig middel en de moeite waard om eens mee te experimenteren na de zomer.

Hoe kan je reflecteren?

Je eigen gedrag onder de loep nemen is best lastig, je zit er namelijk met je neus bovenop. Afstand nemen is essentieel om een (zich herhalende) situatie goed te kunnen onderzoeken. Als het gaat om situaties die emoties (frustratie, boosheid) oproepen is het zeer aan te bevelen om een coach in te schakelen of deel te nemen aan een intervisiegroep. De ander(en) kan/kunnen je dan helpen om vanaf een afstandje naar jezelf te kijken.

Voor situaties waar je ontevreden over bent, die je graag zou veranderen, maar die geen (heftige) emoties oproepen, kun je uitstekend zelf aan de slag.

Tips:

 1. Neem rustig de tijd en zorg dat je niet wordt gestoord. Neem een gemakkelijke en ontspannen houding aan. Kies een tijdstip waarop jij je goed kan concentreren. Bijvoorbeeld, ik kan “˜s middag beter over ingewikkelde zaken nadenken dan in de ochtend.
 2. Bepaal het doel of de vraagstelling van je reflectie. Bedenk bijvoorbeeld bij de vraag “˜hoe laat ik managers de juiste dingen doen?’: welke managers, welke dingen, welk resultaat, wanneer ben ik tevreden, welk effect wil ik bereiken. Hiermee kader je het onderwerp af en maak je het concreter voor jezelf.
 3. Denk terug aan een feitelijke, concrete situatie, passend binnen de vraagstelling, waar je tevreden over bent. Ga in gedachten nog eens terug naar deze situatie: wat gebeurde er precies, wat zei je, welke gedachten had je daarbij, hoe voelde je je, wat voor effect had jouw gedrag op de ander(en)? Neem nog twee andere concrete situaties waarover je tevreden bent en bekijk ze op dezelfde manier. Kun je overeenkomsten ontdekken? Noteer deze voor jezelf.
 4. reflecteren managersDenk terug aan een situatie waar het niet goed ging/je niet tevreden over bent, passend in de vraagstelling. Ga in gedachten naar deze situatie. Wat zijn de overeenkomsten met punt 3? Wat zijn de belangrijkste verschillen met punt 3? Neem nog een of twee situaties waar je niet zo tevreden over bent en analyseer die op dezelfde manier. Noteer de overeenkomsten en verschillen.
 5. Overdenk welk inzicht punt 3 en 4 je hebben opgeleverd. Wat is effectief en dus wenselijk gedrag en wat niet? Welke gedachten zijn helpend en welke factoren bevorderen jouw wenselijke gedrag? Als je nu adviseur van jezelf was, wat zou je jezelf dan adviseren wel of juist niet meer te doen? Noteer deze inzichten.
 6. Maak een afspraak met jezelf hoe ga je dit gaat toepassen in de praktijk: besluit wat je anders gaat doen, maak concrete voornemens over wanneer en met wie. Schrijf het op en prik evaluatiemomenten om te kijken welk effect jouw acties hebben gehad.

En tot slot: ga dit gewoon doen als je weer terug bent van vakantie! 


Delen

About Gerline Douwes

Gerline Douwes, implementatiecoach/verandermanager bij Topaaz.nl en blogger bij Hi-RE.nl

 

Gerline Douwes helpt directeuren en managers om medewerkers in beweging te krijgen in moeizame verandertrajecten.

Gerline is van oorsprong HR specialist met meer dan 25 jaar ervaring en werkt sinds 2001 als zelfstandig professional. Zij doet met name opdrachten op het snijvlak van HR met organisatie-ontwikkeling, gericht op het implementeren van complexe verandertrajecten in de non-profit (500+) waarbij veel stakeholders betrokken zijn.

Gerline heeft een aanbod ontwikkeld dat managers en HR helpt om samen gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Zodat medewerkers trots kunnen zijn op hun werk, talenten optimaal ingezet worden en iedereen met plezier en bezieling kan werken.

Wil je meer weten? Kijk op www.topaaz.nl voor meer informatie.

 Gerline heeft het  gratis eboek “Grip op ongripbare processen. Negen tips om effectief om te gaan met weerbarstige verandertrajecten” geschreven, wil je dit ontvangen, meld je dan hier aan.

1 comment on “Hoe laat je managers de juiste dingen doen?

 1. Pingback: Hoe laat je managers de juiste dingen doen? « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.