Strategie, speeltje van het management?

Delen

strategie speeltje managementPeter werkt in de hulpverlening, al vele jaren. Hij vindt het leuk om betrokken te zijn bij het inwerken van nieuwe medewerkers, geven van coaching en intervisie aan collega’s. De organisatie waar hij werkt maakt graag gebruik van zijn ervaring en capaciteiten.  Mijn beeld van Peter is  een eigenwijze en tegendraadse professional die graag zijn eigen koers vaart. Hij heeft een verstandige manager, deze betrekt Peter bij diverse ontwikkelingen in de organisatie, stuurt bij waar nodig, maar geeft ook veel ruimte.

In mijn werk ben ik regelmatig betrokken bij bijeenkomsten voor medewerkers waar de strategie of jaarplannen van de organisatie worden toegelicht. Peter is betrokken bij het voorbereiden van zo’n dag. Het gesprek dat ik met hem daarover had, vond ik zo waardevol dat ik het  in interviewvorm heb weergegeven. Managers, projectleiders en adviseurs lees en doe je voordeel er mee!

Peter, wat is er precies aan de hand met die medewerkersdag?

Ik zit bij een clubje dat de medewerkersdag aan het voorbereiden is. Ze verwachten van mij dat ik leuke spelvormen bedenk om lucht in het programma te brengen. Lucht in zo’n programma?!

De managers en stafleden hebben al helemaal bedacht wat er in het programma moet zitten. Helemaal volgestouwd met dingen die zij belangrijk vinden. Je mag wel meedenken, maar dan alleen over wat zij aandragen. Een x aantal thema’s, geen samenhang, allemaal individuele eieren, totaal top-down. Hoezo medewerkers betrekken? En dan vrijblijvend, mensen kunnen tussentijds aanschuiven en weer vertrekken? Onrustig! Hoe krijg je als organisatie collectief tussen de oren wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt bereiken?  “˜t Is dat ik gevraagd ben mee te denken, maar ik zou bij het lezen van zo’n programma al afhaken.

strategie twijfelJou kennende heb je ze vast op andere gedachten gekregen, hoe heb je dat aangepakt?

Ik heb mijn mening geventileerd. Wel lastig, want er waren er een paar bij die al veel in het programma hadden geí¯nvesteerd.  En ik wil eigenlijk niet het beeld wat ze toch al van me hebben nog eens bevestigen (dwars, eigenwijs). En dan zeg ik dat ik het niks vind, hmm. Maar goed, gelukkig bleek ik niet de enige met twijfels over het programma. Een van de managers viel mij bij en later in het gesprek ook enkele anderen.

Ik vind de medewerkersdag pas geslaagd als iedereen met meer energie weggaat dan waarmee ze zijn gekomen, en dat ze een leuke dag hebben gehad. Er is nu gekozen voor een andere opzet en diverse thema’s zijn nu geclusterd.

Wat hadden ze in het kader van deze medewerkersdag beter anders kunnen doen?

Vanaf het moment dat het idee ontstond om deze dag te organiseren hadden ze direct  een aantal mensen van de werkvloer moeten uitnodigen in de voorbereiding. Als je ziet hoeveel mensen er zich nu mee bemoeien en het aantal uren dat er nu al in zit, hadden ze beter een externe kartrekker hiervoor kunnen inhuren. Iemand die het proces leidt en begeleidt en weet hoe je het maximale uit zo’n dag kan halen. Veel goedkoper dan al die internen die eigenlijk onvoldoende kennis en ervaring hebben daarvoor.

Welke tips heb je voor management en staf om dergelijke dagen beter vorm te geven?

  • Het doel moet zijn een zinvolle en vooral ook inspirerende en energieke dag met elkaar
  • Laat ruimte in het programma. Plan de dag niet helemaal vol
  • Breng variatie aan in het programma, zowel qua inhoud als werkvorm.
  • Gebruik verschillende werkvormen die mensen uit hun comfortzone halen. Geen eindeloze praatdag
  • Laat gesprekken leiden door iemand die dat goed kan, niet iedereen kan dat
  • Inhoudelijk moet het gaan over de hot items die op de werkvloer leven, niet over wat er leeft bij het management! En die items moeten a.h.w. vertaald worden naar strategie
  • Geef aandacht aan successen en aan onderwerpen die energie geven

Primair resultaat moet zijn dat aan het eind van de dag de mensen enthousiast zijn en er weer zin in hebben. Dat er weer allerlei taken verdeeld zijn en dingen op papier komen is prima, maar van secundair belang.

Tot slot voegt Peter eraan toe:

Heb aandacht voor de gezamenlijke identiteit! Wat verbindt ons, voelen wij ons onderdeel van de organisatie of werken we slechts voor een organisatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Delen

About Gerline Douwes

Gerline Douwes, implementatiecoach/verandermanager bij Topaaz.nl en blogger bij Hi-RE.nl

 

Gerline Douwes helpt directeuren en managers om medewerkers in beweging te krijgen in moeizame verandertrajecten.

Gerline is van oorsprong HR specialist met meer dan 25 jaar ervaring en werkt sinds 2001 als zelfstandig professional. Zij doet met name opdrachten op het snijvlak van HR met organisatie-ontwikkeling, gericht op het implementeren van complexe verandertrajecten in de non-profit (500+) waarbij veel stakeholders betrokken zijn.

Gerline heeft een aanbod ontwikkeld dat managers en HR helpt om samen gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Zodat medewerkers trots kunnen zijn op hun werk, talenten optimaal ingezet worden en iedereen met plezier en bezieling kan werken.

Wil je meer weten? Kijk op www.topaaz.nl voor meer informatie.

 Gerline heeft het  gratis eboek “Grip op ongripbare processen. Negen tips om effectief om te gaan met weerbarstige verandertrajecten” geschreven, wil je dit ontvangen, meld je dan hier aan.

1 comment on “Strategie, speeltje van het management?

  1. Pingback: Strategie, speeltje van het management? « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.