33% meer HR-vacatures

      Reacties uitgeschakeld voor 33% meer HR-vacatures
Delen

DIEMEN, 12 november 2015 – De vraag naar HR-professionals blijft stijgen. Ook in het derde kwartaal van 2015 neemt het aantal HR-vacatures met 33% toe. Dit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

RECRUITMENT VACATURES AAN KOP

Vacatures voor recruiters blijven de koplopers binnen het HR-werkveld. Dit aantal nam met 68% toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2014. Dit blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van Yacht.

DE MENS ALS VERTREKPUNT

Ellen Bergh, Commercieel manager HRM bij Yacht: “˜Ook een andere trend valt mij op dit jaar. Dat is de stijging van het aantal vacatures gericht op arbeidsbemiddeling met de mens als vertrekpunt in plaats van de functie.’ Ellen Bergh noemt als voorbeeld de functie van consulent arbeidsbemiddeling. “˜We zien in 2015 een stijging van 78% in de vraag naar dit functietype. Vooral binnen de overheid is de vraag naar dergelijke HR-profielen groot. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote veranderopgave waar de overheden voor staan. Het begeleiden en herplaatsen naar ander werk is een belangrijk onderdeel hiervan.’

JAGEN OP HET BEST PASSENDE WERK

Samantha Williams werkzaam als Coí¶rdinator Jobsearch bij EC O&P |Workflow, de mobiliteitsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse zaken, werkzaam voor ministeries, vertelt: “˜Een jobhunter wordt op verzoek van een Ministerie ingezet om ander werk te vinden voor een rijksmedewerker. Bijvoorbeeld door het proactief introduceren van deze medewerker bij potentií«le werkgevers of het initií«ren van netwerkgesprekken. Dit alles met als doel het maken van de beste match. De jobhunter werkt dus ‘mensgestuurd’. Dat is een andere dynamiek dan het werk van een recruiter, die juist vanuit het werkaanbod op pad gestuurd wordt.’

DE JOBHUNTER VERSUS DE RECRUITER

De profitsector ervaart een toenemende behoefte aan groei en het aantrekken van personeel. Hiervoor zijn recruiters nodig. Dit geldt ook voor de overheid, zij het in mindere mate. Echter, bij overheden is er tevens een andere HR-ontwikkeling gaande: het bevorderen van mobiliteit van ambtenaren om veranderdoelstellingen te behalen.
Ellen Bergh: “˜Voor deze verschillende behoeften zijn ook verschillende typen HR-professionals nodig: de recruiter en de “˜jobhunter’. Verschillende profielen, maar met een belangrijke overeenkomst: een zeer kansrijke arbeidsmarkt.’

OVER YACHT

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Hierbij maakt Yacht gebruik van Jobfeed om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom online vacatures. Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.

INFOGRAPHIC

 


Delen