Gelderse zorg- en welzijnsorganisaties combineren succesvol flexibiliteit en werkzekerheid

      Reacties uitgeschakeld voor Gelderse zorg- en welzijnsorganisaties combineren succesvol flexibiliteit en werkzekerheid
Delen

De arbeidsmarkt staat sterk onder druk.

De ene werkgever moet krimpen of gaat failliet, terwijl de andere juist extra mensen nodig heeft. Gelderse zorg- en welzijnsorganisaties hebben daarom de handen ineen geslagen. Zij zorgen er enerzijds voor dat kennis en expertise voor de sector blijven behouden. Anderzijds dat zij zelf flexibel kunnen inspelen op over- en onderbezetting van personeel, én dat de klant krijgt wat hij nodig heeft .

De aanpak in Gelderland is uniek in Nederland.

Aan de basis ligt het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM), waarbij men uitgaat van een regionale intersectorale arbeidsmarkt. De overtuiging vanuit dit model is dat de waarden zelfregie van de medewerker, werkzekerheid in plaats van baanzekerheid, werkgeverschap gedeeld of boven de organisaties en goed werkgever- en werknemerschap leiden tot succesvolle oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken.
Zo is er op dit moment een tekort aan wijkverpleegkundigen. De neiging is om hiervoor alleen starters op te leiden. Die komen echter pas over een paar jaar op de arbeidsmarkt. Volgens de waarden van het GAM is juist goed om (boventallige) mensen uit Zorg en Welzijn die al over de juiste competenties beschikken, bij te scholen en in te zetten.

Andere manier van denken

Het GAM is gebaseerd op het transitionele arbeidsmarktmodel van hoogleraren Ruud Muffels en Ton Wilthagen (Tilburg University) en het Maaslandmodel van Jaap Jongejan. Het is niet alleen een model; de wetenschap is met het gedachtegoed van het GAM direct toepasbaar in de praktijk. Het GAM is een andere manier van denken en werken, doordat het uitgaat van talenten en competenties van medewerkers in plaats van opleiding en werkervaring.
Dat deze innovatieve denk- en werkwijze werkt, wordt met het succes van het Transitiebedrijf bevestigd. Het Transitiebedrijf in Gelderland zorgt voor de in-, door- en uitstroom van werknemers tussen instellingen en organisaties sectoraal en intersectoraal in de regio. Daarnaast biedt het scholing en training om het perspectief op werk te vergroten.

Andere bedrijfstakken

Hoewel in Gelderland het Gelders Arbeidsmarkt Model gestart is in de sector Zorg en Welzijn is er al samenwerking met andere sectoren omdat het model ook toepasbaar is buiten Zorg en Welzijn. Annet van Zon, voorzitter van WZW: “˜Het Gelders Arbeidsmarkt Model biedt daarvoor een toekomstbestendig denkraam omdat het is gebaseerd op een mensgerichte benadering en robuuste waarden.’

Het gedachtegoed van het Gelders Arbeidsmarkt Model en de ervaringen in de praktijk staan beschreven in het boek Waarden die werken. Wetenschappers en medewerkers die bij de ontwikkeling van het Gelders Arbeidsmarkt Model betrokken waren, beschrijven in het boek de noodzaak en de voordelen van de nieuwe aanpak. “˜De kracht van het boek is dat het een brug slaat tussen wetenschap en praktijk’, zegt programmamanager Nicolette Horn van WZW: “˜Het gaat van denken naar doen. Pas als mensen uit de praktijk ermee aan de slag gaan, wordt het gedachtegoed doorleeft. Dat dit vruchten afwerpt, zien wij onder andere met het Transitiebedrijf.’

meer info over Waarden die Werken bij: yvette@haystack.nl of i.pelgrom@wzw.nl 


Delen