‘Eén loonschaal in Taxi Cao, pensioenregeling afschaffen’

      Reacties uitgeschakeld voor ‘Eén loonschaal in Taxi Cao, pensioenregeling afschaffen’
Delen

Taxibedrijven willen in de nieuwe Taxi Cao terug naar één loonschaal. Dat moet ervoor zorgen dat ervaren chauffeurs kans houden op een baan in de taxisector. Omdat deze loonschaal wellicht boven het huidige gemiddelde salaris in de sector komt te liggen, pleit KNV Taxi er onder meer voor om de pensioenregeling voor taxichauffeurs af te schaffen. En het aantal vakantiedagen terug te brengen naar 20. Dat blijkt uit de voorstellenbrief van KNV Taxi.

De onderhandelingen voor een nieuwe Taxi Cao starten vrijdag tussen FNV, CNV en KNV. De huidige cao loopt af per 1 juli 2016, KNV Taxi wil die met twee jaar verlengen, maar wel met een aantal andere afspraken.

Doelgroepenvervoer

Vanwege de forse bezuinigingen van de overheid op het doelgroepenvervoer is er sprake van overcapaciteit in de taxisector. Ervaren taxichauffeurs zijn meestal niet gewild bij werkgevers, omdat zij vanwege het huidige loongebouw fors duurder zijn dan beginners.

“Ervaring is nu een nadeel. Want de extra kwaliteit die een ervaren chauffeur levert staat niet meer in verhouding tot het extra loon”, zegt Lucien Brouwers, vice-voorzitter KNV Taxi. “Hierdoor verdwijnen mensen met ervaring uit de branche; dat is ongewenst.”

Loongebouw

Om het concurreren op loon te voorkomen stelt KNV Taxi een loongebouw met 1 loonschaal voor. Binnen de looptijd van de CAO dienen de huidige medewerkers omgeschaald te worden. “Er zijn twee groepen te onderscheiden: medewerkers die een salarisniveau boven de loonschaal hebben en medewerkers die eronder zitten”, legt Brouwers uit.

Bij de eerste groep kan wat KNV Taxi betreft het salarisniveau bevroren worden. Bij medewerkers die onder het salarisniveau zitten zullen in gelijke stappen binnen de looptijd van de CAO naar het niveau van de afgesproken loonschaal groeien. Brouwers: “Omdat er veel meer werknemers in de onderste schalen zitten dan in de hogere, zal er sprake zijn van een macro kostenstijging. En het is wel onze bedoeling dat de nieuwe cao kostenneutraal blijft.”

Pensioenregeling

Om het nieuwe loongebouw te bekostigen, stelt KNV Taxi voor om de pensioenregeling voor taxichauffeurs in loondienst af te schaffen. “Dat betekent een afname van de administratieve lasten en een kleinere kans op ontduiking van de cao. Want er kan niet meer gesjoemeld kan worden met pensioenopgave. Het bijeffect is een hoger netto loon voor de werknemers”, zegt Brouwers.

“Bovendien bestaat de branche tegenwoordig vooral uit parttimers. De huidige pensioenregeling is ontstaat toen veel taxichauffeur nog kostwinner waren. Dan is een goed pensioen belangrijk, maar de regeling is wel heel duur. Het kan goed zijn dat tegenwoordig taxichauffeurs liever nu over meer geld beschikken. Daar moeten we met elkaar over nadenken.”

Vakantiedagen

Een andere maatregel die de overgang naar één loonschaal zou kunnen bekostigen is het verlagen van het aantal vakantiedagen voor taxichauffeurs. “De ervaring leert dat de huidige vakantiedagen regeling als te ruim wordt ervaren, met een overschot aan vakantiesaldi tot gevolg”, zegt Brouwers. “Dat drukt zwaar op de balans van bedrijven en brengt risico’s bij faillissementen met zich mee.”

De vakbonden en KNV Taxi steggelen al jaren over goede afspraken over de flexibele werktijden van taxichauffeurs. Alle partijen denken nu aan het instellen van een beschikbaarheidsrooster, waarbij afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid en een vergoeding daarvoor. Wat KNV Taxi betreft kan dat onder de onderstaande voorwaarden.

Beschikbaarheidsrooster

“Dit beschikbaarheidsrooster heeft een maximale omvang van 150% van het aantal contracturen. Uren die door een medewerker buiten dit beschikbaarheidsrooster gewerkt worden, worden vergoed met een beschikbaarheidstoeslag van 20%. De uren binnen het beschikbaarheidsrooster worden tegen 100% vergoed. De werkgever is vrij om de chauffeur binnen de beschikbaarheid wel of geen arbeid te laten verrichten”, luidt het voorstel van KNV Taxi.

Ook wil KNV de pauzeregeling verruimen, vooral als het gaat om taxichauffeurs die ergens moeten wachten. “Als een chauffeur bijvoorbeeld op Schiphol aankomt en een tijd later daar weer iemand op moet halen, dan zijn er nu vrijwel geen mogelijkheden om de chauffeur daar te laten pauzeren. Wat ons betreft moet die mogelijkheid er wel komen”, licht Brouwers toe.

Standplaats-regeling

Net als de bonden vindt ook KNV dat de standplaats-regeling niet misbruikt mag worden om chauffeurs de rijtijd naar het eerste ophaaladres niet uit te betalen. In haar voorstellenbrief pleit ook KNV ervoor dat een dienst alleen kan beginnen op een vestiging van het taxibedrijf of het woonadres van de chauffeur. Indien de chauffeur vanaf zijn huisadres begint, mag maximaal 15 minuten per dag woon-werkverkeer ingehouden worden op de arbeidstijd, net als nu het geval is in de cao.

Ook de OPOV-regeling is door alle ontwikkelingen op het gebied van sociale wetgeving aan herziening toe. Die moet simpeler en effectiever worden, vindt KNV. Het betrokken personeel dat een aanbod gedaan moet worden, betreft rijdend personeel dat voor meer dan 50% van zijn uren aan het contract heeft gewerkt. De helft van het betrokken personeel wordt dan verplicht overgenomen door de nieuwe vervoerder. Werknemers zijn verplicht over te stappen.

Selectie OPOV

“En de selectie van de betrokken groep moet wat ons betreft op ancií«nniteit gebeuren”, vertelt Brouwers. “Want de lijsten die we aanleveren voor OPOV zijn niet hetzelfde als de lijsten voor het UWV bij collectief ontslag. Dus OPOV moet wat ons betreft volgens hetzelfde afspiegelingsbeginsel. Daardoor sluiten die procedures beter op elkaar aan.”

Al met al moet de Cao volgens KNV Taxi veel simpeler worden. “We pleiten voor een simpele en duidelijke CAO zonder onnodige ballast. Dit betekent het schrappen van teksten die al wettelijk zijn geregeld en het schrappen van passages, definities of toelichtingen die niet wezenlijk bijdragen aan afspraken”, zegt Brouwers.

Kostenneutraal

“Om de transitie naar deze nieuwe CAO te laten slagen zal er voldoende draagvlak in de achterbannen moeten zijn. Dat betekent een transitie die kostenneutraal is. De delta in het kostenniveau tussen de verschillende bedrijven mag niet verder toenemen. Hierbij neemt ook het verschil in salarisniveau tussen de medewerkers af.”

Bekijk de voorstellenbrief van KNV Taxi.

Bron: http://www.taxipro.nl/ , Bart Pals


Delen