Pensioenregelingen, eindloon en/ of middelloon?

      Reacties uitgeschakeld voor Pensioenregelingen, eindloon en/ of middelloon?
Delen

In Nederland bestaat een aantal veel voorkomende defined-benefitregelingen. Hierbij bouwt iemand per jaar een pensioenbedrag op. De twee bekendste zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling. Beide zijn volgens de Pensioenwet veiliggesteld via een uitkeringsovereenkomst.

Tot voor kort gold maatschappelijk als norm voor een goed totaalpensioen zeventig procent van het laatstverdiende salaris. Inmiddels is de norm bijgesteld. Nu wordt een totaalpensioen op basis van het gedurende de diensttijd gemiddeld verdiende salaris voldoende geacht.

Eindloonregeling
Bij een eindloonregeling wordt het pensioen in beginsel voor de hele deelnemerstijd gebaseerd op het laatste voor de pensioendatum verdiende salaris. Daarbij zijn wijzigingen in het salaris ook van invloed op de pensioenhoogte over de al verstreken deelnemerstijd.
Vanaf 1 januari 2007 is in artikel 18 van de Pensioenwet expliciet vastgelegd dat in geval van een verlaging van de pensioengrondslag de tot dat tijdstip opgebouwde aanspraken niet wijzigen. Er wordt een zogenoemde knipbepaling toegepast, waarbij de behouden aanspraken op dezelfde wijze worden vastgesteld als de aanspraken bij beí«indiging van het deelnemerschap. De nieuwe opbouw volgt weer het principe van de eindloonregeling.
De eindloonregeling wordt ook wel final pay-regeling genoemd.

Gematigde eindloonregeling
Een variatie op de zuivere eindloonregeling is de gematigde eindloonregeling. Dit betekent dat via een rekenformule een salarisstijging beperkt doorwerkt in de pensioenhoogte over de verstreken jaren.

Middelloonregeling
Bij een middelloonregeling wordt het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris gedurende de gehele deelnemerstijd. Jaarlijks bouwt de deelnemer een pensioenbedrag op afhankelijk van zijn salaris van dat jaar. Al deze pensioenbedragen samen vormen het pensioen. Zo is het pensioen afgeleid van een gemiddeld salaris over de hele deelnemerstijd. Daarbij zijn wijzigingen in het salaris alleen van invloed op de toekomstige deelnemerstijd. De middelloonregeling wordt ook wel gemiddelde salarisregeling of opbouwregeling genoemd.

Geí¯ndexeerde middelloonregeling
Een variatie op de zuivere middelloonregeling is de geí¯ndexeerde middelloonregeling. Jaarlijkse indexering op basis van loon- of prijsstijgingen houdt het opgebouwde pensioen op peil om zo waardevermindering (inflatie) tegen te gaan.

Bron: toezicht DNB.nl


Delen