Familiebedrijven in Nederland ontwikkelen zich tot “˜banenmachine’

      Reacties uitgeschakeld voor Familiebedrijven in Nederland ontwikkelen zich tot “˜banenmachine’
Delen

Familiebedrijven in Nederland ontwikkelen zich tot een “˜banenmachine’. Ze hebben in de achterliggende crisisperiode voor meer werkgelegenheid gezorgd dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit het PwC-onderzoek Het familiebedrijf; veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving over de betekenis van familiebedrijven voor de Nederlandse economie. Het rapport wordt vandaag gepresenteerd tijdens TEFAF in Maastricht. 

Banenschepper
De familiebedrijven uit de top 100 hebben in de periode 2010-2014 maar liefst 8% meer nieuwe arbeidsplaatsen gecreí«erd. “˜Dit staat in schril contrast tot het totale landelijke cijfer dat een daling laat zien van 0,4%’, aldus PwC-partner Renate de Lange. “˜Op grond van onze onderzoeksresultaten verwachten wij dat familiebedrijven de positieve trend zullen doorzetten. Met name de rol van familiebedrijven als schepper van banen zal belangrijk blijven voor de toekomst. Niet alleen vanwege de directe economische gevolgen van “˜het kunnen werken’, maar ook omdat dit direct bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval en het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.’

familie

Bovengemiddelde bijdrage
Berekend over de periode 2009-2014 was de stijging van het aantal banen bij familieondernemers nog veel groter, namelijk 19%. Landelijk bleef de groei in dat tijdvak steken bij 1,6%, aldus het onderzoek. Volgens De Lange is er sprake van een opvallende banengroei bij de familiebedrijven. “˜Deze categorie draagt hiermee bovengemiddeld bij aan de doelstelling van de Europese Commissie om in 2020 minimaal driekwart van de Europese bevolking tussen de 20 en 64 jaar aan het werk te hebben. Daarnaast zetten familiebedrijven zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor deze kwetsbare groep is een grote behoefte aan arbeidsplaatsen.’

Focus op R&D
Hoewel familiebedrijven relatief minder investeren in R&D dan niet-familiebedrijven, hebben de R&D-investeringen door familiebedrijven wel een hogere rentabiliteit dan die van niet-familiebedrijven. Dat wil zeggen dat de familiebedrijven met meer focus investeren in R&D, hetgeen waarschijnlijk voortkomt uit de langetermijnvisie die familiebedrijven veelal hanteren.

Duurzaam handelen 
Een ander kenmerk van familiebedrijven dat voortkomt uit deze langetermijnvisie is de investering in duurzame energieprojecten. Duurzaam handelen zit bij familiebedrijven in de genen: meer dan 60% van de onderzochte bedrijven is actief bezig met duurzaamheid en ontwikkelt duurzame initiatieven. Een grote meerderheid van de familiebedrijven laat een daling in CO2-uitstoot zien en in een paar gevallen is die daling procentueel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Onderwijs
Familiebedrijven leveren tevens een actieve bijdrage aan het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters in Nederland, onder meer via het aanbieden van stage- en leerwerkplekken aan mbo-leerlingen. Ook zijn diverse familiebedrijven samenwerkingsverbanden aangegaan met gemeenten en onderwijsinstellingen. Hierdoor leveren de familiebedrijven een extra bijdrage aan het opdoen van praktijkervaring en het tegengaan van schooluitval en jeugdwerkloosheid in de regio waar het bedrijf gevestigd is.

Bron: PwC Nederland


Delen