Bedrijfstak ICT vergrijst

      Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfstak ICT vergrijst
Delen

Het aandeel 55-plussers onder ICT’ers is in tien jaar meer dan verdubbeld. Was in 2005 nog 6 procent van de ICT’ers 55 jaar of ouder, in 2015 was dat 13 procent. Dat meldt CBS in de publicatie ICT, Kennis en Economie 2016.
Het aantal mensen die werkzaam zijn als ICT’er steeg in 2015 met 6 procent tot 356 duizend. Van hen waren zo’n 47 duizend de 55 jaar gepasseerd. Het aandeel werkende ICT’ers beneden de 35 jaar liep terug van 39 procent in 2005 naar 31 procent in 2015.

De ICT is nog wel altijd een jongere branche dan gemiddeld. Op de totale werkzame beroepsbevolking was 18 procent 55-plusser. In 2005 was dit 12 procent. In de bedrijfstak Informatie en communicatie lag de gemiddelde leeftijd van de werkenden met 39,8 jaarin 2014 iets onder dat van de gehele werkzame beroepsbevolking (41,9 jaar).

Door afronding kan het totaal afwijken van 100 procent.

ICT’er vaak in vaste dienst

De overgrote meerderheid van de werkende ICT’ers is autochtoon, man en voltijder. Bijna drie kwart van de ICT’ers werkt in vaste dienst. Dit is vaker dan gemiddeld in de werkzame beroepsbevolking, waarvan 60 procent een vast dienstverband heeft. Wel is het aandeel werkende ICT’ers met een vast dienstverband kleiner dan tien jaar geleden, terwijl het aandeel zonder een vast dienstverband groeide van 19 procent in 2005 naar 28 procent vorig jaar.

Circa een derde van alle ICT’ers werkt in de bedrijfstak informatie en communicatie. Daarnaast werken er in de industrie, handel en overheid veel ICT’ers. Van de totale werkzame beroepsbevolking is 4,1 procent werkzaam in een ICT-baan. In de financií«le dienstverlening en de energiesector heeft circa een op de tien functies een ICT-karakter.

Werkzame-ICTers-naar-dienstverband-16-06-29

Meer openstaande vacatures in de ICT-sector

Naast het aantal werkzame ICT’ers neemt ook het aantal openstaande vacatures in de ICT-sector de laatste jaren toe. Eind vorig jaar stonden er bijna 11 duizend vacatures open; het hoogste aantal sinds 2008 en 38 procent meer dan in 2014.
Ook het aandeel van de ICT-sector in het totale aantal vacatures in Nederland is toegenomen. Van alle openstaande vacatures in Nederland was 8 procent in 2015 bij een ICT-bedrijf. Tien jaar eerder was dit nog 5 procent.

Openstaande-vacatures-16-06-29

Bron: CBS


Delen