Verwachte maatregelen voor de arbeidsmarkt in 2017

      Reacties uitgeschakeld voor Verwachte maatregelen voor de arbeidsmarkt in 2017
Delen

De troonrede is voorgelezen, de miljoenennota gepresenteerd, maar wat is nu van belang voor de arbeidsmarkt in 2017. Het is wat puzzelen en zoeken, want alles is niet gewoon makkelijk op een rijtje gezet.

Als aanzet publiceren we vandaag hetgeen het Ministerie van SZW in hun beleidsnota voor 2017 heeft geschreven. De komende weken zullen we daarna de belangrijkste punten wat meer uitdiepen, zodat het voor iedereen wat meer duidelijk en inzichtelijk wordt.

Koopkracht

Vrijwel iedereen zal volgend jaar wat meer in de portemonnee hebben. Althans, dat is de belofte op dit moment. Nu het kabinet 1,1 miljard uittrekt voor de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden gaat 78 procent van de ouderen en 95 procent van de uitkeringsgerechtigden erop vooruit. Gemiddeld zal de koopkracht er voor iedereen met ruim 1% op vooruit gaan.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Om ieders arbeidskansen te verbeteren, gaat het UWV meer persoonlijke dienstverlening geven aan de mensen die dat nodig hebben. Het kabinet neemt maatregelen om het beschut werk binnen de gemeenten verder te versterken. Werkloze vijftigplussers krijgen ook in 2017 een steuntje in de rug van boegbeeld John de Wolf en de bijbehorende maatregelen van het kabinet. Het lage inkomensvoordeel (LIV) maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120 % van het minimumloon) in dienst te nemen en te houden. Voor wie (nog) niet weet wat de LIV precies inhoudt hier de uitleg + bijbehorende rekenhulp.

Scholingsvouchers en premiekortingen

Ook blijven in 2017 de scholingsvouchers beschikbaar, waarmee mensen zich kunnen omscholen naar een beroep met een beter perspectief op werk. Werkgevers en werknemers hebben meer mogelijkheden om in cao’s afspraken te maken over transitievoorzieningen, omscholing en van-werk-naar-werkbegeleiding van werknemers, in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Om te zien of een scholingsvoucher voor u bereikbaar is klik hier

Vanaf 2018 worden de premiekortingen, die werkgevers krijgen voor het in dienst nemen van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, omgezet in eenvoudigere loonkostenvoordelen, die onafhankelijk van de afgedragen premies worden uitbetaald. Ook kleine werkgevers krijgen dan altijd de volledige tegemoetkoming in de loonkosten voor deze doelgroepen.

Vluchtelingen mogen aan het werk

Vluchtelingen die hier mogen blijven moeten zo snel mogelijk aan de slag om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij worden daarom direct gescreend op hun diploma’s en arbeidsverleden en krijgen zoveel als mogelijk een woonplek in een regio waar ook werk voor hen is. Vluchtelingen die nog geen status hebben kunnen makkelijker en sneller als vrijwilliger aan de slag. Zo kunnen ze kennis maken met de taal en arbeidsmarkt en tegelijkertijd een bijdrage leveren. Of hier vanuit het Ministerie van SZW ondersteuning wordt geboden is niet duidelijk. Evenmin of er subsidies en/ of andere bijdragen vanuit de overheid tegenover staan.

Algemene heffingskorting en wijziging arbeidskorting

Voorgesteld wordt de maximale algemene heffingskorting met € 48 te verhogen. In dat geval bedraagt de maximale algemene heffingskorting voor 2017 € 2254.

Voorgesteld wordt om de maximale arbeidskorting met € 46 te verlagen. In dat geval bedraagt de maximale arbeidskorting in 2017 € 3223.

Daarnaast wordt ook het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting aangepast. Dit startpunt zou per 2017 worden verlaagd naar € 33.944. Voorgesteld wordt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting verder te verlagen met € 1500. In dat geval komt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting in 2017 op € 32.444 te liggen.

Grafieken

Aan grafieken met koopkrachtplaatjes voor allerlei doelgroepen doen we niet mee, volgens deze redacteur komen we dan enorm veel ruimte tekort. Want hoeveel verschillende soorten huishoudens kun je wel niet hebben?

Hopelijk heeft de lezer alvast wat aan dit 1e summiere overzicht. De redactie zal zich de komende tijd inspannen om tot een wat uitgebreider en meer uitgewerkt overzicht te komen.

 


Delen