UWV betaalt eenmalige tegemoetkoming aan WW-gerechtigden

      Reacties uitgeschakeld voor UWV betaalt eenmalige tegemoetkoming aan WW-gerechtigden
Delen

UWV gaat vanaf april 2017 een eenmalige tegemoetkoming betalen aan ruim 80.000 werklozen. Deze tegemoetkoming biedt een financií«le compensatie voor WW-gerechtigden die een lagere uitkering kregen dan waar zij recht op hadden.

Dit kan gevolgen hebben voor mensen die nu een bijstandsuitkering krijgen. De Verzamelbrief aan gemeenten 2017-1 legt uit hoe gemeenten daarmee om moeten gaan.

De eenmalige tegemoetkoming is het gevolg van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Het gaat om WW-gerechtigden die in de periode 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 van het UWV een WW-uitkering hebben ontvangen.

Deze tegemoetkoming biedt een financií«le compensatie voor WW-gerechtigden die een uitkering hebben ontvangen gebaseerd op een lager WW-dagloon dan zij op grond van het nieuwe Dagloonbesluit 2016 zouden hebben gehad.

Gevolgen bijstandsuitkering

Voor de uitvoering van de Participatiewet is van belang dat deze eenmalige tegemoetkoming wordt beschouwd als “˜middel’ in de zin van artikel 31, eerste lid, van de Participatiewet.

Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van vermogen of inkomen en dus of het volledige bedrag verrekend kan worden, of dat een deel wellicht onder het vrijgestelde vermogensdeel zou kunnen vallen, zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet, het volgende;

In de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is bepaald dat de eenmalige tegemoetkoming moet worden beschouwd als een WW-uitkering. Dat betekent dat er sprake is van een sociale zekerheidsuitkering. Dat kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering.

Onderstaande situaties dienen ter illustratie voor gemeenten om te beoordelen of sprake is van vermogen of inkomsten.

ï‚· Indien er voorafgaand aan de bijstand een periode is geweest waarin er recht is op een WW-uitkering en daaruit het recht op de eenmalige tegemoetkoming voortvloeit, dan ziet dit recht op een periode waarover geen beroep op bijstand is gedaan. Het ziet namelijk op de WW-periode, voorafgaand aan de bijstand. De betaling van de tegemoetkoming wordt dan dus gezien als vermogen en niet als inkomen en valt onder artikel 34 van de Participatiewet.

ï‚· Iemand ontvangt bijstand en op een later moment blijkt dat er over die periode recht op WW-uitkering was. Wanneer de eenmalige tegemoetkoming wordt betaald ziet het recht op de eenmalige tegemoetkoming op dat moment wél op een periode waarover een beroep op bijstand is gedaan en is sprake van inkomen.

ï‚· Een WW-gerechtigde ontvangt over een periode naast de WW-uitkering (tegelijkertijd) ook bijstand. Vervolgens blijkt dat er een eenmalige tegemoetkoming wordt betaald die ziet op de periode waarin beroep op bijstand is gedaan. Op dat moment ziet het recht op de eenmalige tegemoetkoming op een periode waarover een beroep op bijstand is gedaan en is sprake van inkomen.

Bron: rijksoverheid


Delen