Organisatieverandering: wanneer willen de medewerkers dat zelf?

      Reacties uitgeschakeld voor Organisatieverandering: wanneer willen de medewerkers dat zelf?
Delen

Verandering, we ontkomen er niet aan. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers in de organisatie zelf de verantwoordelijkheid voelen voor verandering?

We houden niet van verandering

Veel mensen houden het liefst alles zoals het is. Want waarom zou je veranderen als het werkt zoals het nu is? Verandering is vaak pas een optie als het echt helemaal niet anders kan. Kortom: er moet een besef van urgentie zijn.

Urgentiebesef als belangrijke voorwaarde voor verandering

Als management kun je ervoor zorgen dat dat urgentiebesef in de organisatie ontstaat. Daar gaan een paar stappen aan vooraf: 1) de medewerker moet beschikken over alle (relevante) informatie zodat 2) er een gevoel van eigen verantwoordelijkheid kan ontstaan. Van daaruit is de derde stap naar urgentiebesef (dat er iets moet gebeuren of veranderen) een hele logische en dus kleine stap. Ik leg dit proces graag uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Verandering in een zorgorganisatie

De situatie: een zorgorganisatie waar teams van professionals met groepen van zes kinderen per groep werken. De directie constateert dat het niet goed gaat met de organisatie en besluit tot een bezuinigingsmaatregel: de groepen vergroten naar zeven kinderen per groep.

Bij het bekendmaken van deze maatregel protesteren de professionals massaal. Ze snappen niets van deze bizarre maatregel. In zo’n grote groep kunnen ze toch onmogelijk de juiste zorg voor de kinderen leveren? De directie drukt de maatregel ondanks alle protesten toch door. Na veel gemor in de organisatie leidt het uiteindelijk tot berusting.

Ondertussen is er een andere verandering in de organisatie gaande: alle medewerkers krijgen per groep toegang tot een digitaal dashboard waar álle informatie over de groep te vinden is. Denk aan de uren van de medewerkers, de uitgaven, de kosten, subsidiestromen, etc. Dit was voorheen alleen op managementniveau beschikbaar. Nu is het zichtbaar op het groepsniveau voor alle medewerkers.

Er ontstaat opnieuw onrust in de organisatie. Maar nu onder de  medewerkers: zij zijn namelijk verontrust door wat zij in hun dashboards zien. Veranderende subsidiestromen en dalende inkomsten. Dit kan zo niet langer. De medewerkers komen tot de conclusie dat er iets moet veranderen.

Samen met de directie besluiten de medewerkers dat de groepen vergroot moeten worden naar acht kinderen. Een grote groep is niet ideaal, maar liever een grotere groep dan geen groep en dus kinderen die onbehandeld blijven! De directie is verbijsterd. Iedereen in de organisatie is het met elkaar eens en werkt mee.

De moraal van dit verhaal

Geef medewerkers de beschikking over alle informatie die zij nodig hebben om zelf besluiten te nemen. Dan zul je zien dat zij verantwoordelijkheid gaan voelen en nemen binnen hun eigen expertiseveld. Alleen met deze basis is een breed gedragen verandering mogelijk.

Durf jij het aan?


Delen