Premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers in 2018

      Reacties uitgeschakeld voor Premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers in 2018
hi-re-euros
Delen

Loonkostenvoordelen en tegemoetkomingen bij in dienst nemen/ hebben van ouderen, arbeidsgehandicapten en andere moeilijk aan het werk komende groepen. 

Voor werkgevers zijn op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers verdwenen. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Tabel loonkostenvoordeel
Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW) Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 en onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers, die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Heb ik recht op het LKV?

Heeft u recht op premiekortingen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de premiekortingen of lage-inkomensvoordeel.

Wilt u vervolgens weten hoe hoog de premiekorting of lage-inkomensvoordeel in uw situatie is, vul dan de premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator in.

Premiekortingen en lage-inkomensvoordeel (LIV) voor welke werknemers?

U kunt de regelhulp gebruiken voor o.a. de volgende werknemers:

  • Werknemers met een uurloon van tenminste 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.
  • Werknemers in het doelgroepregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie).
  • Werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW).
  • Werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering).

Welke gegevens heeft u nodig om de regelhulp te gebruiken

Om de regelhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uit welke (uitkerings)situatie komt de werknemer
  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer
  • De leeftijd van de werknemer

Meer informatie over premiekortingen en het lage-inkomensvoordeel vindt u door op de tegemoetkomingen te klikken.

Overgangsrecht

Past u al premiekortingen voor werknemers toe in uw loonaangifte? Deze worden vanaf 2018 onder voorwaarden omgezet in een Loonkostenvoordeel (LKV). In deze regelhulp wordt hieraan geen aandacht besteed.

Bron: Rijksoverheid

 


Delen