Werkgever mag werknemer aanspreken op ongezonde levensstijl

      Reacties uitgeschakeld voor Werkgever mag werknemer aanspreken op ongezonde levensstijl
Delen

53 procent van de Nederlanders vindt dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde levensstijl. Bij roken gaan ze nog een stapje verder. Daar geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan dat werknemers gedwongen mogen worden om te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder 1.100 werknemers.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 65 procent van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers persoonlijke hulp moeten bieden aan werknemers als hun privésituatie hierom vraagt.

Gevolgen werkproductiviteit

“Er is veel aandacht voor dit onderwerp, maar werkgevers blijven huiverig om zich met het privéleven van hun werknemers te bemoeien”, zegt Mick Netiv, directeur van Robidus. Zaken zoals roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn belangrijke risicofactoren voor gezondheid en dragen bij aan een ongezonde levensstijl. Dit kan grote gevolgen hebben op de werkproductiviteit.

Dit zien de ondervraagden ook. Lijdt het werk onder de gezondheidsproblemen van een werknemer, dan vindt 88 procent van de Nederlanders dat de werknemer dit bespreekbaar moet maken.

Hoog ziekteverzuim bij slechte gezondheid

Ziekteverzuim hangt sterk samen met de gezondheid van werknemers. Een slechte gezondheid kan namelijk een belemmering zijn om aan het werk te gaan. “De afgelopen jaren hebben bedrijven veel goede resultaten geboekt als het gaat om het aanpakken van fysieke problemen op de werkvloer.

Het verzuim in het Nederlandse bedrijfsleven is over het algemeen laag. Maar er is nog veel winst te behalen”, zegt Netiv. Het gaat dan niet alleen om het bestrijden van fysieke gezondheidsproblemen, maar ook geestelijke gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan burn-outs en depressies. De werkende Nederlander kan zich hierin vinden. Bijna 70 procent vindt zelfs dat werknemers verplicht moeten worden om vroegtijdige signalen van burn-outs.

Betrokkenheid

Het signaleren van gezondheidsproblemen is niet altijd even gemakkelijk. “Werkgevers voelen een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van hun medewerkers. Maar het daadwerkelijk signaleren van problemen is nog een behoorlijke opgave”, aldus Netiv. De huidige wetgeving verbiedt het de werkgever in veel gevallen om zich te bemoeien met het privéleven van de werknemer. Bij ziekmelding mag een werkgever bijvoorbeeld niet vragen wat de klachten zijn. Hier moet snel verandering in komen zodat zowel de werk- als de privésituatie van een werknemer optimaal is.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Robidus in maart 2018 onder 1107 werkende Nederlanders van 16 jaar en ouder. Hiervan waren 584 respondenten 16 jaar en ouder en in loondiensten bij een Nederlandse organisatie. Bij de selectie van deze groep is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, arbeidsparticipatie en opleiding.

523 respondenten die deelnamen aan het onderzoek waren verantwoordelijk op het gebied van HRM en werkzaam op een vestiging met 26 werknemers of meer. Voor deze groep is geen rekening gehouden met representativiteit. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties eens of oneens.

 


Delen