Krapte op arbeidsmarkt, toch geen passende baan

Delen

Het CBS berichtte op 17 januari dat het aantal werkenden eind 2018 verder is toegenomen. Het bureau meldt verder dat het aantal werkelozen de afgelopen drie maanden met gemiddeld vijfduizend per maand is gedaald tot 329 duizend.

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt lijkt er dus voldoende werk te zijn voor werkzoekenden. Een recent onderzoek van vacaturesite Jobrapido wijst echter uit dat 52,2% van de bevraagde werkzoekenden aangeeft momenteel op zoek te zijn naar werk maar het moeilijk vindt om een gepaste baan te vinden.

Zijn mannen veeleisender?

Jobrapido heeft door middel van een survey 775 Nederlandse bezoekers van hun vacaturesite, die momenteel geen werk hebben of opleiding volgen, gevraagd naar hun huidige situatie. De resultaten wijzen uit dat 41,8% van deze groep langer dan een jaar zonder opleiding of werk zit.

Daarnaast is te zien dat meer dan de helft van deze groep (53,3%) ouder is dan 55 jaar. Mogelijk speelt opleidingsniveau hierin een rol. De ondervraagde groep onder de 45 jaar is namelijk relatief vaker hoogopgeleid dan die van 55 jaar en ouder.

Opvallend is dat niet alleen de 55 plussers aangeven in hun huidige situatie te zitten omdat ze het moeilijk vinden om aan een baan te komen, maar ook de jongere leeftijdscategorieën. De groep hoogopgeleiden is echter vaker niet blij met de situatie waar zij zich in bevinden (44,4%) dan de lager opgeleiden (39,3%). Ook het merendeel van de lager opgeleiden is niet blij met hun situatie, maar hier kijkt een groter deel van de mensen ook neutraal of positief tegen de omstandigheden aan (respectievelijk 32,2% en 28,4%).

Opvallend is ook het verschil tussen mannen en vrouwen en de reden waarom zij momenteel geen werk hebben of een studie volgen. Mannen geven relatief vaker aan dat zij nog op zoek zijn naar een baan die aan hun verwachtingen voldoet (31,4%, tegenover 24,5% van de vrouwen).

Een ander interessant gegeven is dat er in de leeftijdsgroep 36-45 een piek te zien is in het percentage mensen dat meer dan een jaar zonder werk of studie zit (41,3%, vergeleken met 30,5% in de leeftijdsgroep 26-35 jaar). In de generatie erna daalt dit weer.

Jobrapido helpt

Jobrapido helpt om het zoeken naar een geschikte baan makkelijker te maken. Jobrapido’s Smart Intuition Technology™ gaat namelijk uit van de interesses van werkzoekenden. En koppelt die aan de vacatures die daar het best op aansluiten.

Deze technologie gaat veel verder dan het zoeken op trefwoorden. Het toont niet alleen resultaten die overeenkomen met de zoektermen, maar ook vacatures die dezelfde kennis en vaardigheden vereisen als de baan waarnaar wordt gezocht. Andere zoekmachines zoeken op trefwoord en tonen alleen resultaten waarin dat trefwoord of, in het gunstigste geval, synoniemen ervan, voorkomen.

Werkzoekenden missen daardoor relevante resultaten, terwijl bedrijven potentieel talent mislopen. Simpelweg omdat zoeker en zoekende in hun zoekopdrachten niet dezelfde woorden gebruiken om kennis en ervaring te beschrijven. Dankzij Smart Intuition Technology™ krijgen werkzoekenden bij Jobrapido veel bredere zoekresultaten, met wel 123% meer baansuggesties voor elke zoekopdracht.

Het onderzoek

Jobrapido heeft gedurende drie weken een survey op de website geplaatst waar 775 Nederlandse werkzoekenden die momenteel geen opleiding volgen op hebben gereageerd. De mensen die een woonplaats hebben opgegeven buiten Nederland zijn niet meegenomen in de resultaten.


Delen

1 comment on “Krapte op arbeidsmarkt, toch geen passende baan

  1. HR Cliqué

    Great post about the shortage of labor market… It’s help to the recruitment industry to Know the stats of the labor…
    HRcliqué is an online global workplace initiative. We are utilising the technological advancements to connect organisations with high caliber HR professionals & Highly Networked Individual’s to fulfill Organizational requirement of talented candidates.
    https://www.hrclique.com

Comments are closed.