Tag: informatie

HRM Onderzoek: Een lach en een traan op de werkvloer…

De meeste werkgevers en met hen, de directe collega’s zitten niet op een rothumeur te wachten. Lachen, gieren en brullen is toegestaan op de werkvloer maar chagerijnen, sikkeneuren en dwarsdoenderij… Read more »

AMC: Doelgroepen en doelgroepinformatie ( Ploegen plus revisited )

Een arbeidsmarktstrategie rust op verschillende pijlers. Naast een beschrijving van je doelstellingen, fasering en organisatie vormen doelgroepen, doelgroepinformatie en het effectief en juist aanwenden daarvan een belangrijk onderdeel van je… Read more »

AMC: “˜Behavorial targeting’ – Ploegen plus

In de reeks Ploegen Plus vandaag aandacht voor een onderwerp dat – terecht of onterecht – niet altijd een goede naam heeft, maar dat bij zorgvuldig gebruik goede resultaten kan… Read more »

personeel zorg gezocht

AMC: Focus op doelgroepen (Van theorie naar praktijk)

In een wereld waarin traditionele doelgroepen niet meer bestaan, zijn doelgroepdifferentiatie en het inhoudelijk afstemmen van boodschappen belangrijker dan ooit. In een eerder bericht schreef ik over een actie bij… Read more »

Arbeidsmarkt: De toekomst van werk – en wat doen we met de mensen?

In een eerder artikel schreef ik over een aantal ontwikkelingen die de toekomst van werk zullen gaan bepalen. Om er een paar te noemen: werken wordt digitaler, grenzelozer, onzekerder en… Read more »