Tag: transitievergoeding

Check: Is uw model vaststellingsovereenkomst up-to-date?

De ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht die zomer 2015 zijn doorgevoerd, hebben ook hun weerslag op de meest gebruikte ontslagroute: Beí«indiging met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst. Nu hiermee een… Read more »

nieuwe ontslagrecht

7 tips voor werkgevers bij het nieuwe ontslagrecht

In 2015 worden veel wijzigingen doorgevoerd in het arbeids- en ontslagrecht. Het is de bedoeling dat via de Wet Werk en Zekerheid de ontslagregels worden vereenvoudigd ( per 1 juli… Read more »